Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat tänään hyväksyneet uuden kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen. Alalle aiemmin ilmoitetut lakot peruuntuvat sopimuksen myötä.

Sopimus nostaa alan palkkoja 1.4.2020 alkaen 2,0 prosenttia ja edelleen 1.4.2021 alkaen 1,3 prosenttia. Sopimus on voimassa 1.2.2020 – 28.2.2022.

Kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä luovutaan vuoden 2021 alusta. Lisäksi sovittiin vapaapäiväyhdistelmistä eli työntekijällä on kalenterivuoden aikana pääsääntöisesti vähintään 12 lauantai-sunnuntai vapaata. Vastaavasti ratkaisu sisältää kiinteistöpalvelualalle merkittäviä työmarkkinoiden toimivuutta ja työajan järjestämisen joustavuutta mahdollistavia kirjauksia.

Osa-aikatyöntekijällä on oikeus käydä työnantajan kanssa läpi toteutuneen työajan ja työsopimuksen vastaavuus. Lisäksi perustetaan osapuolten välinen työryhmä käsittelemään osa-aikatyöhön liittyviä asioita.

”Kiky-tuntien poistumisen ja palkankorotuksen etupainotteisuuden johdosta neuvottelutulos oli hyväksyttävissä. Olen tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen keskinäisten neuvottelujen tuloksena”, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

”Työnantajille oli tärkeää, että ratkaisuun päästiin neuvotteluteitse ja lakoilta vältyttiin. Hyvää sopimuksessa on se, että kiky-tunnit säilyvät vielä tämän vuoden loppuun ja työpaikoille saadaan lisää alan kannalta merkittäviä joustoja työaikajärjestelyihin sekä alan työllistämisen edistämiseen liittyviä parannuksia”, toteaa Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén.

Yksityiskohtaiset tiedot sopimuksen sisällöstä julkaistaan keskiviikkona 19.2.2020.