Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM saivat 31.5. alkuillasta päätökseen kiky-sopimuksen mukaiset neuvottelut koskien kiinteistöpalvelualan työntekijöitä.

Kiinteistötyönantajat ja Ammattiliitto Pro saivat 31.5. päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut koskien kiinteistöalan toimihenkilöitä. Neuvottelutuloksen mukaan 24 tunnin vuosittaisen työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti. Mikäli työajan pidentämistä ei saada paikallisesti sovittua, pidentäminen toteutetaan niin sanotulla perälautamallilla. Neuvotteluosapuolet sopivat myös uusista paikallisen sopimisen mahdollisuuksista työehtosopimukseen. Sopimuksen piirissä on noin 6 000 toimihenkilöä.