Kiinteistötyönantajat ry ja Suomen Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistys ry ovat allekirjoittaneet koulutuspoliittisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksella halutaan parantaa kiinteistöpalvelualan tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä kehittää alan osaamistasoa vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeisiin.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 12. syyskuuta Kiinteistötyönantajien ja alan työntekijöiden yhdistyksen yhteisessä elinkeinopoliittisessa seminaarissa Helsingissä.

– Alan koulutuksen ja osaamisen kehittäminen on yksi keskeinen elinkeinopoliittinen tavoitteemme, ja meillä on asiassa yhteinen näkemys sekä yhteiset tavoitteet Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistyksen kanssa, Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén avaa yhteistyön taustoja.

Koulutuspolitiikassa tehtävä yhteistyö keskittyy erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Kiinteistötyönantajat ja kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistys pyrkivät yhdessä luomaan linjauksia koulutuksen kehittämiseksi tavoitteenaan saada työelämälähtöisiä tutkintojen perusteita toimialalle. Yhdessä vaikutetaan myös siihen, että alan ammatillista koulutusta on saatavilla laajasti eri puolilla Suomea. Lisäksi halutaan vaikuttaa ammatillisen koulutuksen arviointia ja laatua edistävään, suoritusten tasalaatuisuutta ja yhteismitallisuutta ylläpitävään toimintaan sekä siihen, että työelämälähtöisiä opintoja on tarjolla myös korkeakoulutasolla.

 

Kiinteistöpalveluja ovat muun muassa siivous, kiinteistöhuolto, ulkoalueiden hoito, tekniset palvelut ja energianhallintapalvelut sekä aula- ja turvapalvelut.

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinaedunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Noin 400 jäsenyritystämme tuottavat arvoa suomalaisten arkeen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalveluilla, erilaisilla toimitila- ja käyttäjäpalveluilla sekä kiinteistöjen hallinnointipalveluilla.

Suomen Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistys ry on perustettu ajamaan ja valvomaan kiinteistöpalvelualan työntekijöiden asiaa. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi alan olosuhteita sekä parantaa niin alan kuin työntekijöiden asioiden eteenpäin viemistä. Yhdistyksen jäsenet ovat Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsenosastoja.