Kiinteistötyönantajat ry ja sen useat jäsenyritykset ovat lausuneet Opetushallitukselle kiinteistöpalvelualan uusien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen luonnoksista. Liitto pitää tärkeänä, että luonnoksiin tehdään työelämän antaman palautteen mukaiset muutokset. Tutustu lausuntoon tutkintoluonnoksista

Uudistukselle asetettuna keskeisenä tavoitteena on ollut päästä eroon siivousosaamista haitanneesta sirpaleisuudesta ja päällekkäisyydestä. Oleellista on, että monia eri osa-alueita käsittävän kiinteistöpalvelualan tutkintotarjonta, tutkintorakenteet ja tutkintojen sisällöt ovat mahdollisimman selkeitä ja työelämälähtöisiä ja että niitä pystytään hyödyntämään joustavasti monipuolistuviin asiakastarpeisiin erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kiinteistötyönantajat kiittää aktiivisia jäsenyrityksiään tähänastisesta tärkeästä yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen uudistamisen parissa.