Vastauksena Suomen tavoittelemaan hiilineutraaliuteen Rakennusteollisuus RT tekee Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan yhteistyössä ympäristöministeriön ja eri sidosryhmiensä kanssa. Mukana työssä on muun muassa Kiinteistötyönantajat ry. Työssä selvitetään keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä.

Teksti perustuu Rakennusteollisuuden tiedotteeseen.

Tiekarttatyön tavoitteena on tunnistaa vähähiilisyyden mahdollistavat toimenpiteet ja keskeiset epävarmuudet sekä asettaa aikataulullisia välitavoitteita rakennusteollisuuden ja myös kiinteistöpalvelualan eri toimijoille.

Varsinaisten päästövähennystoimien lisäksi myös tiekartan laatimisaikataulu on vaativa: ensimmäisiä tuloksia tulisi olla valmiina jo vuoden 2020 puolivälissä. Työn toteuttaa Gaia Consulting Oy.

Tarkastelun painopisteenä ovat rakentamisvaiheen ja rakennusmateriaalien päästöt, joiden osuus rakennuksen hiilijalanjäljestä on neljännes. Työssä otetaan huomioon myös rakennusten pitkä elinkaari kokonaisuudessaan alkaen maankäytöstä ja kaavoituksesta aina käyttöön, hoitoon ja ylläpitoon sekä purkamiseen saakka. Nämä aiheuttavat päästöistä suurimman osan.

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen, sen vaikutuksiin varautuminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat suuria haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakentamissektorille. Suomen hiilijalanjäljestä yli kolmannes aiheutuu rakennuksista ja rakentamisesta ja 22 prosenttia liikkumisesta ja matkailusta. Meidän on tärkeä lisätä ymmärrystämme siitä, mitä voimme realistisesti tehdä päästöjen vähentämiseksi ja mitä se edellyttää”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

”Koska rakennetun ympäristön päästöihin vaikuttavat varsinaisen talon- ja infrarakentamisen lisäksi suuresti arvoketjun muut osat, työssä tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista toimenpiteisiin”, Randell toteaa.

Tiekarttatyössä tulee huomioida myös sektorikytkeytyminen, josta kiinteistö- ja rakentamissektorin kannalta hyviä esimerkkejä ovat energiantuotanto sekä liikenne ja logistiikka. Rakennusteollisuuden tiekartassa ylivoimaisesti merkittävin osa-alue on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisimman nopea vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen. Rakennusten päästöistä 65 prosenttia syntyy käytön aikaisesta energiankulutuksesta.

Vähähiilisyyden tiekartat ovat oleellisessa osassa, kun hallitus alkaa ensi vuonna valmistella keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa sekä uutta ilmasto- ja enegiastrategiaa. Tiekarttojen kokonaisuutta koordinoivan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tiekarttatyö tarjoaa lainsäätäjille aivan uuden näkökulman politiikanteon perustaksi.

Tiekarttojen edistymistä voi seurata myös työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Rakennusteollisuus RT ry:n tiedote kokonaisuudessaan

Lue myös: EK: Hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä kannattaa 63 prosenttia suomalaisista