Kiinteistötyönantajat ry on julkaissut tavoitteensa hallituskaudelle 2019 - 2023. Haluamme korostaa kiinteistöpalvelualan ammattitaitoisen työvoiman merkitystä rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämisessä ja siten ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Kiinteistöpalvelualan merkitys rakennusten elinkaarenaikaisten päästöjen pienentämisessä on kiistaton. Rakennettu ympäristö vie Suomen energiankulutuksesta noin 45 prosenttia ja rakennusten käyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöistä noin kolmanneksen. Rakennetun ympäristön ympäristövaikutusten pienentäminen on keskeisimpiä toimenpiteitä, kun halutaan hidastaa ilmastonmuutosta.

– Kiinteistöpalveluala tarvitsee yhä enemmän osaavaa kotimaista ja ulkomaista työvoimaa, jolla on valmiudet älykkäiden, digitalisoituvien kiinteistöjen energia- ja ekotehokkaaseen ylläpitoon. Avoin ja reilu kilpailu puolestaan takaa toimivat markkinat, jotka ovat edellytyksenä terveellisten ja turvallisten tilojen tehokkaalle ylläpidolle. Tilojen olosuhteiden optimoinnin avulla voidaan vähentää merkittävästi rakennusten päästöjä ja hidastaa näin ilmastonmuutosta, sanoo Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén.

Kiinteistötyönantajien tärkeimmät tavoitteet tulevalle hallituskaudelle ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, tasavertaisten kilpailuedellytysten takaaminen alan yksityisille ja julkisille toimijoille sekä olemassa olevan rakennuskannan ennakoivan ja ekotehokkaan ylläpidon edistäminen muun muassa uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa tukemalla.

– Toivomme, että tulevat päättäjät ymmärtävät rakennetun ympäristön ympäristövaikutukset ja varmistavat yksityisen kiinteistöpalvelualan mahdollisuudet toimintaympäristönsä kestävälle kehitykselle ja sen myötä pitkäjänteiselle kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiselle, tiivistää Gramén.

Hallitusohjelmatavoitteet kokonaisuudessaan verkkosivuillamme

Lisätietoja:
Pia Gramén, Kiinteistötyönantajat ry, puh. 040 820 7599, pia.gramen@kiinteistotyonantajat.fi

 

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantajajärjestö ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Tuemme yritysten kilpailukykyä ja kasvua edistämällä koko kiinteistöalan toimintaedellytyksiä. Noin 400 jäsenyritystämme tuottavat arvoa suomalaisten arkeen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalveluilla, toimitila- ja käyttäjäpalveluilla sekä hallinnointipalveluilla. Työehtosopimustemme piirissä on noin 90 000 työntekijää ja toimihenkilöä.

Kiinteistötyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.