Kiinteistötyönantajat ry on pääosin tyytyväinen hallitusohjelman sisältöön. Ilmasto- ja työllisyystavoitteet ovat tärkeitä myös kehittyvälle kiinteistöpalvelualalle.

Kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentäminen ja siten ilmastonmuutoksen hidastaminen on uudessa hallitusohjelmassa otettu hyvin huomioon tavoitetasolla, vaikka keinoista ei vielä olekaan selvyyttä. Hallitusohjelmassa on kirjaukset olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämisestä, terveellisten tilojen edistämisestä ja sisäilman laadun parantamisesta.

Myös monet työllisyyden sekä koulutuksen ja jatkuvan oppimisen hallitusohjelmakirjaukset käyvät yksiin Kiinteistötyönantajien tavoitteiden kanssa.

– Kiinteistöpalvelualalle on erittäin merkittävää, että työnteosta tehdään kannattavaa, nuorten työllistämistä tuetaan ja helppokäyttöistä palkkatukea lisätään. Tärkeää on myös koulutuksen ohjaaminen työvoimatarpeesta kärsiville aloille, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lisääminen sekä jatkuvan oppimisen mahdollistaminen, Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén sanoo.

Ilman työperäistä maahanmuuttoa Suomi ei pärjää.

Ilman työperäistä maahanmuuttoa Suomi ei pärjää. Työperäistä maahanmuuttoa tulisikin lisätä riippumatta siitä, minkä tason työtehtäviin tulijoista on kyse. Kiinteistöpalvelualalla vallitsee krooninen työvoimapula ja tuhansia työpaikkoja on täyttämättä. Kiinteistöpalveluala avaa maahanmuuttajille erinomaisen väylän työmarkkinoille, joten kirjaukset työlupaprosessien sujuvoittamisesta ja nopeuttamisesta sekä maahanmuuttajien kielikoulutuksesta ja aktiivisesta kotouttamisesta ovat alalle myönteisiä lupauksia.

EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkintaa uusi hallitus ei aio poistaa kokonaan, mikä on pettymys kiinteistöpalvelualan työnantajille.

Hallitusohjelmakirjaus laadun painottamisesta julkisissa hankinnoissa pelkän hinnan sijaan sekä hankintayksiköiden osaamisen kasvattaminen ovat tervetulleita asioita, joskin kilpailuneutraliteettia koskevat kirjaukset ovat epäselviä.

– Hallitusohjelma korostaa digitalisaation merkitystä, ja uusien innovaatioiden tukemiselle ollaan myöntämässä merkittävää rahoitusta. Tähän emme voi olla kuin tyytyväisiä. Alustatalous, rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien luominen ovat kiinteistö- ja rakentamisalan näkökulmasta merkittäviä kirjauksia. Tästä voi antaa isot kiitokset hallitusohjelmaneuvottelijoille, Gramén sanoo.

Hallitusohjelmaan kirjattu kotitalousvähennyksen pienentäminen on kiinteistöpalvelualalle ikävä yllätys. Hyvään alkuun päässyttä kotisiivoustoimintaa uhkaa hiipuminen, jos kaavaillut pienennykset toteutetaan. Riittävä kotitalousvähennys on myös yksi keino torjua harmaata taloutta ja sen aiheuttamia veromenetyksiä.

Kiinteistötyönantajat ry:n keskeisimmät tavoitteet hallituskaudelle 2019-2023