Lassila & Tikanoja haluaa viedä siivousalaa vastuullisempaan suuntaan ja lanseeraa Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman. Ohjelman avulla Lassila & Tikanoja tahtoo varmistaa ja tehdä läpinäkyväksi siivouspalvelun sosiaalisen, ekologisen ja laadullisen kestävyyden sekä mittareiden avulla havainnollistaa palvelun vastuullisuusvaikutukset. Kehitysohjelman tuloksia ja kehitystä on kutsuttu valvomaan asiakkaista, järjestösektorilta ja omista siivoojista koostuva ohjausryhmä.

Lassila & Tikanoja lanseeraa Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman. Sen tarkoituksena on kehittää sekä Lassila & Tikanojan omien siivouspalvelujen että laajemmin koko siivoustoimialan vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Asiakas voi ohjelmaan kuuluvan mittariston avulla varmistaa toimitusketjunsa vastuullisuutta sekä osallistaa siivouspalveluiden toimittajat toteuttamaan omia vastuullisuuspäämääriään.

”Siivousalalla erityisesti sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä kysymyksistä puhutaan paljon. Haluamme kiinnittää entistä enemmän huomiota esimerkiksi työolojen kohentamiseen, työturvallisuuteen, ergonomiaan ja työssä viihtymiseen. Haluamme tämän kehitysohjelman kautta olla herättämässä keskustelua koko toimialaa koskevissa vastuullisuuskysymyksissä”, Lassila & Tikanojan Siivous- ja tukipalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää kertoo.

Ensimmäiset 600 siivouskohdetta otetaan kehitysohjelman piiriin tänä vuonna. Kohteissa käytetään täysin kemikaalittomia siivousmenetelmiä kuten ultrapuhdasta vettä, joka on suodattamalla puhdistettua vesijohtovettä ilman kemikaaleja ja puhdistusaineita. Lisäksi kohteissa käytetään uudistettuja ja ympäristömyötäisiä siivousvälineitä ja -koneita sekä puhdistusaineita. Osassa kohteissa siivous tulee perustumaan yhä voimakkaammin tarpeenmukaiseen, dataohjattuun siivoukseen. Myöhemmin muutosten piiriin on tarkoitus saada kaikki L&T:n yli 7 000 siivouskohdetta.

”Siivouksessakin digitalisaatio kehittää työtapoja lähivuosina. Jatkossa yhä useammassa kohteessa jatkuvaan datankeruuseen pohjautuen siivoojat tunnistavat paikat, missä ja milloin siivousta tarvitaan ja mitkä ovat kohteiden erityispiirteet. Siivoojien työvarusteisiin kuuluu mobiililaitteet, joissa päivittyvä data on työntekijän käytössä jatkuvasti”, Niitynpää jatkaa.

Siivouspalveluiden vastuullisuuden kehitystä arvioidaan julkisen vastuullisuusindeksin kautta

Kehitysohjelmaan kuuluu keskeisenä osana julkinen säännöllisesti päivittyvä siivouksen vastuullisuusindeksi (SVI), joka mittaa sosiaaliseen vastuuseen, ympäristöön ja laatuun liittyviä tekijöitä.

Indeksi koostuu 32 mittarista, jotka mittaavat esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyttä, sairauspoissaolojen määrää, vaihtuvuutta, työturvallisuutta, käytettäviä siivousaineita ja käytettyjen muovijätesäkkien määrää.

”Julkisen mittariston kautta haluamme näyttää, että olemme tosissamme ja avoimia kehitysohjelman kanssa. Meillä on L&T:llä vielä monia asioita, joita voimme parantaa. Nyt kehitysohjelman ensimmäisenä vuonna tavoitteenamme on pienentää henkilöstön vaihtuvuutta 13 prosentilla ja vähentää muovijätesäkkien käyttöä kohteissa 270 000 kappaleella. Samalla toivomme lämpimästi, että myös kilpailijamme lähtevät haasteeseen mukaan. Mittaristoamme on vapaa käyttämään kuka tahansa”, Niitynpää lupaa.

Vastuullisuusohjelman tuloksia on kutsuttu valvomaan ja kehittämään erillinen henkilöstöstä, asiakkaista ja järjestösektorista koostuva ohjausryhmä.

”Laaja eri tahoista koostuva ohjausryhmä on riippumaton ja kokonaisvaltainen tapa arvioida, miten työssä onnistumme. Samalla kuulemme arvokasta palautetta ja oppia laajasti keskeisiltä sidosryhmiltämme kehitystyöstämme”.

Siivousalalla on yleisesti ollut epäkohtia perusasioidenkin kanssa liittyen esimerkiksi työsopimuksiin tai työehtosopimusten noudattamiseen.

”Meillä perusasiat ovat kunnossa ja itsestäänselvyys, mutta rima pitää asettaa huomattavasti korkeammalle. Siihen tässä kehitysohjelmassa tähtäämme”, Niitynpää päättää.

Lisätietoa Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelmasta: www.lt.fi/vastuullinensiivous

Lue alkuperäinen tiedote L&T Oyj:n sivuilta