Lausunto Opetushallitukselle liiketalouden ammattitutkinnon perusteluonnoksesta

(lausuntopyyntö 11.4.2018, OPH-749-2018)

Kiinteistötyönantajat ry kiinnittää Opetushallituksen huomiota siihen, että uudistettavana olevalla laaja-alaisella ammattitutkinnolla on keskeisiä yhtymäkohtia entistä useamman toimialan tutkinnon kanssa.

Tutustu lausuntoon tästä