Lausunto liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta
(lausuntopyyntö 1.9.2017, OPH-1987-2017)

Kiinteistötyönantajat ry kiinteistöalan ainoana työnantajajärjestönä ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten elinkeinopoliittisena edunvalvojana lausuu liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta seuraavaa:

Kiinteistötyönantajat ry kiinnittää huomiota siihen, että lausunnolla olevaan tutkintoon on otettu täysin saman sisältöisenä ja laajuisena puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon tuleva tutkinnon osa uima-allasjärjestelmien huolto- ja ylläpito. Näin on tehty siitä huolimatta, että yksi ammatillisen koulutuksen reformin tutkintorakenteisiin ja osaamissisältöihin liittyvistä päätavoitteista on nimenomaan ollut päästä eroon kyseisenkaltaisista, selvistä päällekkäisyyksistä.

Lausuntopyynnössä todetaan, että edellä mainittu liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon ehdotettu tutkinnon osa on valmisteltu yhteistyössä siten, että saman sisältöinen ja laajuinen tutkinnon osa tulee olemaan myös puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon valinnaisena osana. Kiinteistötyönantajat ry hämmästelee sitä, keiden kesken valmistelu on tehty. Valmistelusta ei ole ollut puhetta ainakaan puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan tutkintoja työstäneessä perustetyöryhmässä, vaikka rajapintakeskustelu erityisesti kyseisten perustetyöryhmien välillä olisi ollut sekä mahdollista että ehdottoman tärkeää ja tarkoituksenmukaista.

Kiinteistötyönantajat ry hämmästelee selvään päällekkäisyyteen johtavaa ratkaisua myös siitä syystä, että Opetushallitus on ainakin kiinteistöpalvelualan tutkintojen kohdalla ollut tutkinnon osien päällekkäisyyksien osalta ehdoton, vaikka vastaavien tai jopa vähempään päällekkäisyyteen johtavien esitysten puolesta on esitetty vahvoja työelämälähtöisiä perusteluja. Tästä esimerkkinä mainittakoon kiinteistöpalvelu-,talotekniikka-ja rakennusalojen rajapintaosaamisiin liittyvä tutkinnon osien valmistelu ja päätöksenteko. Opetushallituksen tutkintojen uudistamiseen liittyvä prosessi ei ole tämän valossa yhtenevä eikä se kohtele eri toimialoja tasapuolisesti.

Kiinteistötyönantajat ry katsoo edellä esittämillään perusteilla, että kiinteistöpalvelualaan liittyvää, puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon tulevaa osaamista ei pidä kopioida liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon. Kyseinen tutkinnon osa pitää pystyä tarvittaessa sisällyttämään liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon tutkinnon osana tulevasta puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita noudattaen.

Helsingissä 2. lokakuuta 2017

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

Tiia Brax
elinkeinopoliittinen asiantuntija