Syksyllä 2022 järjestetyissä Maahanmuuttodialogeissa keskusteltiin maahanmuutosta lähes 700 ihmisen erilaisista näkökulmista käsin. Sisäministeriön koordinoiman keskustelusarjan lähtökohtana oli lisätä eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä keskustelua ja ymmärrystä maahanmuutosta. Samalla pyrittiin avartamaan maahanmuuton kokonaiskuvaa erilaisten ja eri elämäntilanteissa elävien Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kokemusten pohjalta. Dialogeissa tavoiteltiin myös parempaa ymmärrystä siitä, mikä edistää maahan muuttavien kotoutumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Myös Kiinteistötyönantajat osallistui järjestämällä maahanmuuttodialogin aiheesta “Monikulttuurinen kiinteistöpalveluala – vaikeudet ja vahvuudet maahanmuuttajien työllistymisessä ja työllistämisessä”. Dialogiin osallistui jäsenyritysten työnantajaedustajien ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden lisäksi edustajia SAK:sta, PAMista ja työsuojeluhallinnosta.

Kaikista 72 keskustelusta on nyt valmistunut yhteenveto, jota hyödynnetään muun muassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa.

Tutustu yhteenvetoon.