SOL Palvelut Oy:n henkilöstön kehitysjohtaja Merja Oljakka toimii Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnan puheenjohtajana kaudella 2018 – 2020. Lue blogista, mikä rooli Opetushallituksen työelämätoimikunnilla on ja miksi SOLin kaltaisen yrityksen on tärkeää olla mukana.

Ammatillinen koulutus Suomessa elää historiallista muutosta. On hienoa, että oma organisaatiomme on saanut siinä näköalapaikan ja aktiivisen vaikuttajan roolin. Saimme puheenjohtajan paikan vastaperustetussa alamme työelämätoimikunnassa.

Mistä on kyse?

Uusi opetushallituksen alaisuudessa toimiva puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Pitkästä nimestään huolimatta toimikunnan päätehtävät voidaan tiivistää kahteen asiaan: osallistuminen näyttöjen toteutukseen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen. Toisin sanoen pyrimme osaltamme pitämään huolta, että alamme koulutusta kehitetään oikeaan suuntaan sekä yksilön, yhteiskunnan että elinkeinoelämän kannalta. Käytännössä se tarkoittaa mm. vierailukäyntejä näyttöympäristöihin, raportointia opetus- ja kulttuuriministeriölle ja koulutuksen järjestäjien toiminnan seurantaa. Maassamme on tällä hetkellä 68 kiinteistöpalvelualan tutkinnon järjestäjää, ja määrän voidaan odottaa lisääntyvän. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on varmistaa koulutuksen alueellinen tasalaatuisuus. Työsarkaa siis riittää.

Miksi SOLin kannattaa olla mukana?

Työelämätoimikunta koostuu työntekijöiden, työnantajien ja oppilaitosten edustajista. Työnantajapuolen edustajana pyrin tuomaan erityisesti esille sitä, mitä osaamista tällä alalla oikeasti tarvitaan – tänään ja tulevaisuudessa. Toisin sanoen niitä tekijöitä, joilla alamme kukoistaa ja osaaville ihmisille riittää töitä.

Me itse olemme oman alamme parhaat asiantuntijat. Siksi on tärkeää, että olemme viemässä viestiä kentältä päätöksentekoon. Työelämä on myllerryksessä monin tavoin. Teknologia kehittyy, työnkuvat muuttuvat ja laajentuvat, ammatteja yhdistyy ja asiakkaiden tarpeet monipuolistuvat. Jokaiselle alalla työskentelevälle on tärkeää, että ammatillinen koulutus pysyy näissä muutoksissa mukana.

SOLilla onkin aivan erityisen paljon annettavaa alamme koulutuksen kehittämiseen. Alan johtavana toimijana meillä on arvokasta kokemusta jaettavaksi työelämän tarpeista. Myös oma, yksilölliseen opintopolkuun perustuva koulutusjärjestelmästämme kelpaa esikuvaksi monin tavoin. Lisäksi voimme olla apuna työssäoppimispaikkojen löytämisessä. Tähän onkin suuri tarve, koska uudessa oppimismallissa korostetaan asiakas- ja työelämälähtöisyyttä, jolloin yhä suurempi osa oppimisesta tapahtuu muualla kuin luokkahuoneessa.

Onneksemme hyötyvirta kulkee myös toiseen suuntaan: toimikunnan jäsenenä pysymme ajan tasalla alamme koulutuksesta ja saamme tärkeää tietoa oppilaitoksilta, asiantuntijafoorumeilta ja viranomaisilta. Yhteistyö ja aito kumppanuus yhteiskunnan eri toimijoiden kesken tuottaa hyvää kaikille. Tässä kuviossa on vain voittajia.

Merja Oljakka
SOL Palvelut Oy

Kirjoitus on julkaistu alun perin SOLin blogissa.

Kuva: Jussi Tiainen