OK!Akatemia – opettajankoulutus ja työelämä kumppaneina -seminaari järjestettiin verkkoympäristössä 19. elokuuta. Kiinteistötyönantajat oli mukana seminaarin suunnittelussa ja tapahtumajärjestelyissä. Alan yritysvierailukohteena oli tällä kertaa RTK-Palvelu.

OK!Akatemia on opettajankouluttajille suunnattu Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän järjestämä vuotuinen seminaari, joka sisältää muun muassa yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja vaihtuvasta teemasta.

Vuoden 2021 teemana oli Kestävän kasvun tekijät. Eri alojen virtuaalisilla yritysvierailuilla aihetta käsiteltiin monipuolisesti yritysten toimintakulttuurin, osaamistarpeiden ja tulevaisuudenkuvien näkökulmista.

Seminaaripäivän aikana kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ilmastonmuutoksen isoa kuvaa kävi läpi keynote-puheenvuorossaan ST1 Nordicin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen. Professori Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopistosta kertoi kuulumisia opettajankoulutuksen uudistamisesta ja apulaisprofessori Kari Juuti opettaja-tutkija -kumppanuudesta opettajien ammatillisen oppimisen mallina. Päivän päätti ajankohtaisella talouskatsauksella Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

Puhujien viesteissä korostuivat kestävän kasvun kivijalkojen; ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tasapainon merkitys suomalaisen yhteiskunnan ja sen yksilöiden menestykselle ja hyvinvoinnille.

Kestävä kehitys korostuu kaikessa toiminnassa myös kiinteistöpalvelualalla

RTK-Palveluiden yritysvierailua luotsasivat yrityksen henkilöstöjohtaja Jan Haarti ja koulutusasiantuntija Jenni Viinikainen.

Kestävän kehityksen teemaan liittyen esiin nousivat muun muassa 2 700 kiinteistöpalvelualan ammattilaista työllistävän RTK-Palveluiden vastuulliseen toimintaan tähtäävät arvot ja alalla tehtävän työn merkityksellisyys.

Keskustelua käytiin myös nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Alalla tarvitaan yhä enemmän kestävään kehitykseen tähtäävää monipuolista osaamista, kuten yhteistyötaitoja, kokonaisuuksien hallintaa, uusien teknologioiden ja digitaalisten työvälineiden käyttötaitoja, ympäristöosaamista sekä yleisiä työelämävalmiuksia.

Kokemukset jo toistamiseen täysin virtuaalisesti toteutetusta tilaisuudesta yritysvierailuineen olivat positiiviset. OK!Akatemia tarjosi jälleen erinomaisen ympäristön työelämän ja opettajankouluttajien väliselle tärkeälle vuoropuhelulle.

Lisätietoja OK!Akatemiasta