PAM ja Pro ovat ilmoittaneet toteuttavansa poliittisia työtaistelutoimenpiteitä vastustaakseen maan hallituksen esitystä heikentää työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

PAM aloittaa ilmoituksensa mukaan ylityökiellon 3.10. klo 00.00, joka päättyy 23.10 klo 24.00. Tämä ylityökielto koskee PAMin ilmoituksen mukaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä. PAMin mukaan kielto ei koske tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaa haittaa yleiselle edulle eikä hätätyötä.

Ylityökiellon lisäksi PAM aloittaa myös noin vuorokauden mittaisen lakon keskiviikkona 3.10. klo 00.00, joka päättyy 3.10 klo 24.00 tai ennen 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä. Lakko koskee PAMin ilmoituksen mukaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä vain tietyissä yrityksissä ja kohteissa. Nämä yritykset ja kohteet on yksilöity yrityksille 28.9. lähetetyssä toimitusjohtajakirjeessä. Lakot eivät PAMin ilmoituksen mukaan koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisivat yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Myös PRO on ilmoittanut aloittavansa kiinteistöalan toimihenkilöitä koskevan määräaikaisen ylityökiellon. Ylityökielto alkaa keskiviikkona 3.10. klo 00.00 ja päättyy tiistaina 23.10. klo 00.00. Pron kotisivujen mukaan ylityökielto ei koske hätätyötä eikä töitä, jotka ovat välttämättömiä turvallisuuden, hengen ja terveyden sekä ympäristön kannalta.

Lisätietoja jäsenextrassa