Työvoimapulaa syntyy tulevaisuudessa monella alalla, kun työvoiman tarve kasvaa tai iso osa työntekijöistä eläköityy. Kiinteistöpalveluala on yksi tällaisista toimialoista. Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä osaamisen ennakointifoorumi on tuottanut raportin, jossa tarkastellaan eri ammattialojen työmarkkinatilannetta ja pohditaan keinoja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman selättämiseksi. Kohtaantoa voitaisiin ennakointifoorumin mukaan parantaa muun muassa kehittämällä joustavia opintopolkuja ja lisäämällä muuntokoulutuksia, parantamalla koulutuksen laatua ja turvaamalla koulutuksen rahoitus, vahvistamalla työelämäyhteistyötä, parantamalla työnteon kannattavuutta, tukemalla liikkuvuutta, helpottamalla maahanmuuttoa sekä kehittämällä kielikoulutusta.

Kiinteistötyönantajat on osallistunut rakennetun ympäristön ennakointiryhmässä raportin sisällön tuottamiseen.

Lue lisää aiheesta