Arviolta yli kolme miljoonaa potilasta eurooppalaisissa sairaaloissa saa vuosittain hoitoon liittyvän infektion ja heistä lähes 40 000 kuolee. Suomessa aikuisten somaattisessa erikoissairaanhoidossa kuolemantapauksia arvioidaan vuositasolla olevan noin 1 500, eli moninkertaisesti liikennekuolemiin nähden. Infektiot leviävät helposti myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kokoontumisrakennuksissa aiheuttaen paljon sairauksia ja poissaoloja.

Hygienia sisätiloissa on uusi RT-ohjesarja, joka auttaa torjumaan infektioita sisätiloissa sekä niiden suunnittelussa ja siivouksessa. Ohjesarjassa on kolme RT-ohjetta: Yleiset perusteet, Tilasuunnittelu sekä Siivous ja huolto. Niiden tarkoituksena on lisätä rakennusalan, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien tietoisuutta hygieenisen sisätilan merkityksestä ja tätä tukevista ratkaisuista tilojen suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheessa.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että käsihygienia on keskeisin tekijä hoitoon liittyvien infektioiden estämisessä, mutta ongelman kasvua voidaan ehkäistä vain jos hygienia huomioidaan sisätiloissa laajasti myös tilojen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa sekä siivouksessa.

Uusista RT-ohjeista on hyötyä sairaaloiden ja muiden terveydenhoidon rakennusten lisäksi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien uudis- ja korjauskohteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä tilojen siivouksessa ja huollossa.

Kaikissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, on tärkeää valita helposti puhdistettavia materiaaleja ja välttää kohtia joita on vaikea siivota. RT-ohjeissa painotetaan myös järjestelmien säännöllistä huoltoa. Suomessa on paljon julkisia rakennuksia, joissa ilmanvaihtojärjestelmiä ei ole huollettu säännöllisesti eikä ilmanvaihtokanavia ole välttämättä puhdistettu lainkaan vuosikymmeniin.

Sisätilojen hygienia on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat hyvin monenlaiset asiat. Uusiin hygieniaohjeisiin on koottu paljon tärkeää tietoa tästä kokonaisuudesta helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

Lue alkuperäinen tiedote ja tutustu ohjeisiin Rakennustiedon sivuilla

 

Kuva: ISS Palveluiden kuvapankki