Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on tänään 28.3. klo 18.37 jättänyt sovintoehdotuksen kiinteistöpalvelualaa koskevassa työriidassa. Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoittavat ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä huomenna 29.3. klo 11.00 Valtakunnansovittelijan toimistolla.

Mikäli sovintoehdotus

  • hyväksytään, peruuntuvat kaikki PAMin ilmoittamat työtaistelutoimenpiteet
  • hylätään, PAMin 15.3.2023 ilmoittama työnseisaus alkaa torstaina 30.3.2023 klo 00.00 ja keskiviikkona 1.3.2023 klo 06.00 alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu. Lakko koskee PAMin erikseen ilmoittamia yrityksiä ja se päättyy 1.4.2023 klo 24.00 tai ennen klo 24.00 alkaneen työvuoron päätyttyä

Kiinteistötyönantajat ja PAM aloittivat 3.3.2023 kiinteistöpalvelualan lakonuhkaa koskevan sovittelun valtakunnansovittelijan toimistolla.