Älykkäät kiinteistöt tulevat todennäköisesti muuttamaan asumisen arkea lähivuosikymmeninä kouriintuntuvasti. Tulevaisuuden taloista voi löytyä langattomia lämpötila-antureita, henkilökohtaisella ovikoodilla avautuvia yhteisiä tiloja ja älykkäitä parkkipaikkoja. Ideoita selvitettiin KIRA-digin seitsemässä älykkäisiin kiinteistöihin liittyvässä hankkeessa. 

Uuttaa teknologiaa testattiin Jyväskylässä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOAS:in kulunhallinnassa. Opiskelija-asunnoissa on paljon yhteisiä tiloja, joihin kuljetaan yleisavaimella. Kerhotiloihin, pesutupaan ja kuntosalille kulkeminen olisi jouhevampaa sähköisellä ovikoodilla: jos pesutuvan ovet avautuisivat vain tuvan varanneen omalla koodilla, pesukoneesta ei löytyisi oman vuoron koittaessa naapurin pyykkiä.

KOAS:in hankkeessa kehitettiin koodinäppäimistöllä varustettu sähköinen lukko. Tällä hetkellä lukko keskustelee KOAS:in varausjärjestelmän kanssa.

– Järjestelmä on helppo yhdistää myös muihin rajapintoihin. Mahdollisuuksia on paljon,  KOAS:in asukasisännöitsijä  Joonas Ahtikallio sanoo.

Tulevaisuudessa henkilökohtaisella ovikoodilla voisi päästä myös esimerkiksi omalle saunavuorolleen.

Energia talteen kiinteistöautomaatiolla 

Talotekniset järjestelmät voivat myös säästää energiaa. Aalto-yliopiston hankkeessa selvitettiin, miten erilaiset tekniikat saadaan keskustelemaan keskenään, ja miten ne voisivat tehdä toimitiloista tulevaisuuden toimistoja. Tuloksien joukosta löytyy myös asuinrakennuksiin hyödynnettävissä olevia ratkaisuja: esimerkiksi langattomien lämpötila-antureiden avulla kerrostaloasuja voi seurata huoneistonsa lämpötilaa reaaliaikaisesti.

Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksella toteutettiin tilatehokkuuteen tähtäävä digikampus-hanke, jonka tuloksena saatiin aikaan tilahallintajärjestelmien arkkitehtuurisuunnitelma ja avoimen datan portaali. Portaalin kautta voidaan välittää muun muassa kiinteistön energia- ja lämpötilatietoja. Digitaalinen kiinteistönhallinta parantaa siis energiatehokkuutta.

Älykkäisiin kiinteistöihin liittyy vahvasti esineiden internet, joka tarkoittaa laitteisiin ja koneisiin langattomasti yhdistyvää internet-verkkoa. Aalto-yliopistossa toteutettiin linkitetyn rakennustiedon hanke, jonka tarkoitus on helpottaa tiedon kulkua esineiden internetissä. Kokeiluhankkeessa julkaistiin BIM-malleja Aalto-yliopiston kampuksen rakennuksista linkitetyn rakennustiedon palvelussa. Jokainen rakennus tai tila sai oman verkko-osoitteensa, josta sen ominaisuudet löytyvät. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi juuri rakennuksen lämpöjärjestelmää, jossa erilaiset mittarit ilmaisevat järjestelmässä oleville sensoreille tietoja halutusta lämpötilasta.

Automaatiosta apua palvelutaloihin ja parkkipaikoille 

Älykkäiden kiinteistöjen mahdollisuudet ulottuvat palvelutaloista taloyhtiöiden parkkipaikoille. Palveluasumisen mahdollisuuksia testattiin Metropolia-ammattikorkeakoulun hankkeessa. Erilaiset digitaaliset apuvälineet ja seurantatekniikka voivat tulevaisuudessa toimia entistä suurempana apuna palveluasumisen arjessa: esimerkiksi muistihäiriöisten kohdalla tekniikka voi helpottaa asukkaiden kulkemisen seuraamista.

Oulussa puolestaan testattiin älykästä pysäköintimallia. Hankkeessa luotiin pysäköinnin konsepti, joka maksimoi pysäköintihallin autopaikkojen käyttöasteen.  Pysäköinti sujuvoituu, kun autot ohjataan oikealle paikalle sovellusten, valaistuksen ja infonäyttöjen avulla. Autopaikkoja voidaan myös vertaisvuokrata, jolloin hukkakäyttö vähenee.

Käytännössä älykkäät kiinteistöt helpottavat monin tavoin niin isännöitsijöiden kuin taloyhtiöiden asukkaidenkin arkea.  Älykkäät ratkaisut myös säästävät selvää rahaa: säästöt esimerkiksi lämmityskuluissa ja autopaikkojen hukkakäytössä ilahduttavat sekä asukkaita että taloyhtiöitä. Lisäksi monet ratkaisut, kuten digitaalinen kulunvalvonta, helpottavat asukkaiden elämää ja lisäävät asukastyytyväisyyttä.

 

Lisätietoja:
Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja, KIRAHub, teemu(a)kirahub.org

KIRA-digi -hanke (2016-2018) oli osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tuki myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen tuloksista viestitään vielä kevään 2019 ajan. Hankkeen vastuuministeriö oli ympäristöministeriö ja siinä olivat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.