Vuodenvaihteessa käyttöön otettava kansallinen tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille. Eri viranomaisten yhteinen tietokanta kokoaa 1.1.2019 alkaen kaikki palkkatiedot yhteen paikkaan. Kun maksat palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Kaikki työnantajat ilmoittavat 1.1.2019 alkaen maksamansa palkka- ja ansiotulot tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan nykymenettelyllä vuodelta 2018 erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille.

Milloin ja miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen, viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Suositeltavin tapa on ilmoittaa tiedot teknisen rajapinnan kautta, jolloin tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan taloushallinnon järjestelmästäsi. Teknisen rajapinnan käyttö on mahdollista, jos käytössä olevasta palkka- tai matkalaskujärjestelmästäsi on rakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin. Tämän tiedon saat omalta palkkajärjestelmätoimittajaltasi, joka vastaa käyttämäsi palkkajärjestelmän ja tulorekisterin yhteensopivuudesta. Varmista järjestelmätoimittajaltasi, että tarvittavat päivitykset tehdään ajoissa tämän vuoden aikana.

Tiedot voi ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Paperilomakkeella tiedot voi ilmoittaa vain erityisestä syystä.

Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat sekä ohjeet niiden käytöstä löydät täältä.

Tulorekisteri

Kuka ilmoittaa tiedot tulorekisteriin?

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät, asunto-osakeyhtiöt ja kotitaloustyönantajat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjälle.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?

Tulorekisterin myötä kaikki tulotietoja tarvitsevat viranomaiset saavat tiedot suoraan yhdestä paikasta.
Tulorekisterin kautta palkkatiedot välittyvät vuodesta 2019 alkaen Verohallintoon, Kelaan, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja eläketurvakeskukselle. Vuonna 2020 mukaan tulevat mm. Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisterin tietoja käyttävät vain ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus.

Kuka tulorekisteristä hyötyy?

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajan ilmoittamisvelvollisuuksia. Työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti vain yhteen paikkaan.

Viranomaisten työ nopeutuu, mikä näkyy myös palkansaajille. Esimerkiksi etuuspäätökset perustuvat ajantasaisempaan tietoon. Palkansaaja myös näkee omat palkkatietonsa kootusti tulorekisteristä.

Siis tammikuun 1. päivästä alkaen: kun maksat palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Lisätietoja
Tulorekisteri.fi (Chat-asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9-15)
Ajankohtaisia uutisia tulorekisteristä
Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet yrityksille
Tilaa tulorekisterin uutiskirje
Esitys- ja koulutusmateriaalit

Seuraa tulorekisteriä sosiaalisessa mediassa:
Twitter 
Facebook
YouTube

Lue myös: Jäsenyrityksemme Sivex Oy on toimitusjohtaja Monika Põldkiven johdolla jo valmistautunut tulorekisterin käyttöönottoon – Ylen uutinen