Kiinteistötyönantajat ry ja Ammattiliito Pro ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2017-2019.

Kiinteistöalan työnantajat haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, lukiolaisten, kymppiluokkalaisten sekä VALMA-koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään. Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista kokemusta kiinteistöalan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista uramahdollisuuksista.

Sopimus sisältää määräykset harjoittelusta maksettavasta palkasta ja muista noudatettavista työehdoista. Lisätietoa jäsensivuilla (extranet).