Toimisto tutuksi -juttusarja esittelee Kiinteistötyönantajien toimiston henkilökuntaa ja yhdistyksessä tehtävää työtä.

Emma on ollut Kiinteistötyönantajien palveluksessa jo yli 10 vuotta ja matkan varrelle on mahtunut monet työehtosopimusneuvottelut. Työ Kiinteistötyönantajissa on Emman mielestä kiinnostavaa siksi, että saa työskennellä työmarkkinakysymysten ja työoikeuden parissa tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten kanssa. Työelämä kehittyy ja lainsäädäntö muuttuu koko ajan, mikä tekee työstä mielenkiintoista.  Työoikeus myös vaikuttaa keskeisesti jokaisen työssäkäyvän elämään. Lisäksi työehtosopimukset poikkeavat muista sopimuksista ja siksi työehtosopimusjuridiikka on ihan oman lajinsa.

– Työehtosopimusoikeus on mielenkiintoista ja eroaa esimerkiksi sopimusoikeudesta siten, että työehtosopimuksissa neuvotellaan koko alaa koskevista työehdoista.

Pitkän kiinteistöalalla olonsa aikana Emma on nähnyt monenlaisia työelämän uudistuksia. Esimerkiksi työaikalaki, työsopimuslaki, tietosuojalaki ja vuosilomalaki ovat muuttuneet. Käynnissä on yhteistoimintalain uudistus. EU:n vaikutus työlainsäädäntöön ja sen myötä alan työehtosopimuksiin on lisääntynyt. Myös työehtosopimusneuvottelut ovat muuttuneet vuosien aikana.

– Vuonna 2018 palattiin jälleen liittokohtaisiin työehtosopimusneuvotteluihin vuosien jälkeen. Jokainen työnantajajärjestö neuvottelee työehtosopimukset oman toimialansa näkökulmasta, mikä mahdollistaa paremmin alan yritysten tarpeiden huomioimisen, Emma kertoo.

Kiinteistötyönantajien työmarkkinatiimi neuvottelee kiinteistöalan työehtosopimukset ja neuvoo jäsenyrityksiä työsuhdeasioissa ja työlainsäädännön tulkinnassa. Emma arvostaa KITAn työmarkkinatiimin tiivistä ja antoisaa yhteistyötä.

– Mietimme yhdessä tulkintoja ja palvelemme jäsenyrityksiä erilaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Järjestämme jäsenyrityksillemme TES-koulutuksia, hoidamme neuvotteluja sekä juttuja työtuomioistuimessa. Laadimme jäsenkirjeiden ja toimitusjohtajakirjeiden työmarkkinamateriaalit.

Seuraava TES-neuvottelukierros on Emmalla ja koko tiimillä edessä ensi talvena ja niihin valmistautuminen on jo aloitettu. Jäsenyrityksiltä kerätään TES-tavoitteet ja niitä käsitellään KITAn työmarkkinavaliokunnassa ja hallituksessa syksyn aikana. Loppuvuodesta käydään läpi yleinen työmarkkina- ja taloustilanne ja muodostetaan alan suhdannekuva. Alkuvuodesta aloitetaan TES-neuvottelut alan toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimusten teksteistä ja palkankorotuksista.

– Työehtosopimusneuvottelut ovat pitkäjänteisyyttä ja tarkkuutta vaativia. Vuosien saatossa ne ovat kehittyneet käytännönläheisimmiksi ja nykyaikaisemmiksi. Toki TES-neuvotteluissa voi tapahtua aina jotain ennalta arvaamatonta.

Emma muistuttaa, että neuvotteluihin valmistaudutaan ja yhteistyötä tehdään PAMin ja Pron kanssa myös TES-kauden ajan erilaisissa työryhmissä. Yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa sovitaan erilaisia ay-kursseja, TES-työryhmiä ja ja kesätyösopimusten raameja. Emma on myös EKn työmarkkinavaliokunnan jäsen.

Työmarkkinajohtajan työhön kuuluu alan kirjallisuuden ja oikeuskäytännön seuranta ja selvitys. Yhteydenpito viranomaisten, ministeriöiden ja kollegoiden kanssa on keskeistä ja esimerkiksi työvoimakysymyksissä ja työlupaprosesseissa yhteistyö Maahanmuuttoviraston ja TE-toimistojen kanssa on tuonut työhön uuden ulottuvuuden.

Vapaa-ajalla Emma harrastaa liikuntaa ja kertoo pitävänsä erityisesti kestävyysurheilusta sekä pyöräilevänsä tai juoksevansa usein töihin.