Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja korotetaan 1.4.2017 ansioita kehittävällä taulukkokorotuksella, jonka suuruus on 1,25 %. Taulukkokorotus vaikuttaa kokonaispalkan määrään ainoastaan niillä työntekijöillä, joiden palkka on taulukkopalkan suuruinen tai lähellä sitä. Lisätietoa ja esimerkkilaskelmia jäsensivuilla (Extranet).

Korotus on järjestyksessään viimeinen Kiinteistötyönantajien ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin syksyllä 2009 sopimassa alan vähimmäispalkkojen kehitysohjelmassa. Ansioiden kehittämisen tavoitteena on ollut kuroa kiinni muun yksityisen palvelusektorin vähimmäispalkkataso. Toimenpiteellä on haluttu varmistaa alan houkuttelevuus sekä osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuus nyt ja tulevaisuudessa.

Vähimmäispalkat ovat nousseet ohjelman aikana yleiskorotukset mukaan lukien yli 20 %. Palkkakustannusten kohoaminen vaikuttaa merkittävästi myös kiinteistöjen ylläpidon kustannuksiin, sillä työvoimakustannusten osuus toimialalla on noin 80 % yritysten liikevaihdosta.