Ulkomaalaislain muutokset sujuvoittavat työperusteisten oleskelulupien hakemista ja päätösprosessia. Uudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lyhentää lupien käsittelyaika keskimäärin yhteen kuukauteen. Uudet säännökset lisäävät hakuprosessin automaatiota, ja käyttöön otetaan myös työnantajan sertifiointi.

Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, jotta osaavan työvoiman saatavuus voidaan turvata Suomen kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Työvoiman maahanmuuttoa sujuvoittavat toimet ovat osa vuoteen 2035 ulottuvaa koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekarttaa, jota tällä hallituskaudella on toteuttanut Talent Boost -toimenpideohjelma.

Tasavallan presidentin juuri hyväksymät ulkomaalaislain 5 luvun muutokset tukevat muita jo tehtyjä toimenpiteitä, joilla työperusteisia oleskelulupaprosesseja on saatu nopeutettua. Lakiuudistukset tulevat voimaan 23.2.2023.

Lue lisää.