Uutta: Ukrainasta paennut voi aloittaa työnteon heti tilapäistä suojelua haettuaan

Lue lisää Migrin tiedotteesta.

EK:n Venäjä-pakotteiden hyötytietoa yrityksille:

Elinkeinoelämän Keskusliitto tukee yritysten sopeutumista Venäjä-pakotteisiin. EK on koonnut ’Venäjä-pakotteiden hyötytietoa yrityksille’ -sivulle viimeisimmät tilannetiedot sekä yrityksille hyödylliset aineistot ja tietolähteet.

Hyödyllisiä tietolähteitä:

Työnteko-oikeudesta Työsuojelun ja Maahanmuuttoviraston sivuilla.

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa Työsuojeluhallinnon sivuilla.

Tilapäisen suojelun tarkemmat tiedot Maahanmuuttoviraston sivuilla.

Tilapäisen suojelun kohderyhmästä Sisäministeriön sivuilla.

Ohje tilapäistä suojelua saaville: Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus tehdä töitä Suomessa.

Kiinteistötyönantajien neuvonta:

Työoikeudellisissa kysymyksissä työmarkkina-asiantuntijamme ohjeistavat jäsenyrityksiämme. Lisäohjeistusta tarvittaessa myös toimitusjohtaja- ja jäsenkirjeissä sekä jäsenextrassa.