KIRA-digin kautta rahoitusta saaneessa, Sovelton koordinoimassa hankkeessa virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologia on valjastettu asennuksen, kunnossapidon ja kenttähuollon etäneuvontaan.

Rakennusalalla tarvitaan etäneuvontaa, kun huoltotarpeet monimutkaistuvat. Sovelton VR/AR-etäopastushankeessa kunnossapidossa tehdään virtuaalitekniikan avulla neuvontaa. Hankkeessa on mukana lukuisia yhteistyökumppaneita.

– Kokeilua varten selvitimme ja hankimme lupaavia ammattilaisten VR- ja AR-laseja, joiden käytettävyyttä kokeilimme viidessä työpajassa, hankkeen vastuullinen johtaja Risto Linturi kertoo.

Virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden lasien avulla kokenut ammattilainen voi ohjata noviisia etäyhteydellä ikään kuin kädestä pitäen. Etäneuvoja näkee huoltokohteen ja voi ohjeistaa huoltohenkilöä osoittamalla tämän näkemiä asioita virtuaalisesti seuraten samalla tämän toimia. Neuvontakonseptin ansiosta huoltotoimet on mahdollista arkistoida.

Käyttömahdollisuuksia ja -tapoja on useita. Huoltohenkilö voi esimerkiksi neuvoa virtuaalilasien välityksellä piirtämällä ohjeita apua pyytävän osapuolen näkökenttään, kun kummallakin osapuolella on kypärään integroidut virtuaalilasit päässään. Linturi luettelee neljä tapaa, joilla AR/VR-teknologiaa voidaan hyödyntää etäneuvonnassa:

  1. Työvaiheen nauhoitus tai katselu
  2. Tallennettujen virtuaaliohjeiden näkeminen kohteen ”päällä”
  3. Suunnittelumallien tai kohteesta tehdyn mallin katselu yhdessä
  4. Reaaliaikainen kohteen ja ohjeiden näkeminen lisätyssä todellisuudessa yhdessä tai etänä

Seuraavaksi tarkoitus on siirtyä kentälle kokeilemaan virtuaalista etäneuvontaa käytännössä.

– Avaimet rakennusalan digimurrokseen ovat ekosysteemiajattelussa, avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä, rohkeissa yhteiskokeiluissa ja käyttäjäkokemuksen nostamisessa keskiöön. AR/VR on hyvä esimerkki tästä. Jotta rakennusalan digitalisaatio onnistuisi, valtion, yritysten ja kuntien on tehtävä yhteistyötä. KIRA-digi on mahdollistanut tällaisen yhteistyön, kertoo ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Lue lisää hankkeesta Sovelton nettisivuilta.

 

Virtuaalisen etäneuvonnan termit haltuun

VR eli virtuaalitodellisuus (virtual reality): Kohdetta katsotaan VR-laseilla, johon on lisätty sijainnista riippumaton reaalimaailman malli.
AR eli lisätty todellisuus (augmented reality): Kohdetta katsotaan AR-laseilla, joista todellisuus näkyy läpi ja virtuaalinen sisältö lisätään hologrammeina. Toinen vaihtoehto on, että kohdetta katsotaan mobiililaitteesta, joka yhdistää takanaan olevaan kuvaan virtuaalisia elementtejä.

 

KIRA-digi vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi. Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.