Vuoden 2017 Puhtausalan esimieheksi valittu, Poistoa Oy:n toimitusjohtaja Niina Kesti on työuransa aikana toiminut eri tehtävissä ja erikokoisissa yrityksissä. Toimitusjohtajan mukaan juuri erilaisten yrityskulttuurien näkeminen on antanut eväitä omankin yrityksen johtamiseen.

– Mielestäni johtaminen on ennen kaikkea ihmisten auttamista. Jokaisen esimiehen pitäisi ymmärtää, että hän on olemassa työntekijöitään ja johdettaviaan varten, ei toisinpäin.

Lisäksi Kesti pitää tärkeänä arjen johtamista. Sitä että käy päivittäisiä keskusteluja, tuntee työntekijänsä ja on tarpeen vaatiessa tavoitettavissa. Myös se, että on itse tehnyt alan töitä auttaa ymmärtämään työntekijöitä. Kestin mukaan oman johtamisen onnistumista voi mitata esimerkiksi työntekijöiden luottamuksella ja sitoutumisella.

– Kun työntekijä nostaa esiin asiakaskohteessa ilmenneitä kehityskohteita, se osoittaa, että hän on paitsi sitoutunut työhönsä myös kiinnostunut yrityksen menestyksestä.

Työvoiman rekrytointi haastavaa

Kesti perusti Poistoa Oy:n noin neljä vuotta sitten. Kipinä oman yrityksen perustamiseen syntyi intohimosta asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyteen. Ennätyksellisen nopean kasvun kokenut yritys tarjoaa palveluja ylläpito-, rakennus- ja homesiivouksessa ja työllistää tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Vaikka siivoustehtävissä naiset ovat yleisesti edelleen enemmistönä, Kestin yrityksessä miehiä on puolet työntekijöistä. Myös ikäjakauma on poikkeuksellinen: nuorin työntekijä on 17-vuotias, vanhin 68.

Ennakkoluulot siivoustyötä kohtaan istuvat yhä tiukassa, ja työntekijöiden rekrytoiminen on kasvusta huolimatta ollut haastavaa.

– Yleensä olemme saaneet uusia työntekijöitä henkilöstön omien verkostojen eli perinteisen puskaradion kautta. Kun uudet tulokkaat ovat sitten tutustuneet työhönsä käytännössä, he ovat aina yllättyneet positiivisesti ja halunneet jäädä. Kun joku on meille kerran saatu töihin, niin eivät he ole poiskaan lähteneet.

Erikoistuminen homesiivoukseen

Kesti siirtyi noin 20 vuotta sitten sattuman kautta ravintola-alalta kiinteistöpalvelualalle. Toimialan vaihto oli oikea valinta.

– Kiinteistöpalveluala ja siivoustyö tarjoavat mielestäni huomattavasti enemmän mielenkiintoisia ammatillisia haasteita kuin isosta medianäkyvyydestä nauttiva ravintola-ala. Ammattisiivoukseen liittyy esimerkiksi kemikaali- ja tekniikkaosaamista sekä turvallisuuskysymyksiä, joita moni ei tule ajatelleeksi.

Sittemmin ura toi mukanaan isompia projekteja ja Kesti huomasi nauttivansa haasteista. Samoihin aikoihin hän alkoi kiinnostua homesiivouksesta ja suoritti jopa rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen.

– Nykyään ymmärretään, että siivous on keskeisessä roolissa kosteus- ja homevaurion kärsineissä kohteissa.

Kesti on tiettävästi ainoa siivous- ja rakennusalan koulutusyhdistelmän Suomessa suorittanut henkilö.

Kuva: Vuoden 2017 Puhtausalan esimies -finalistit. Niina Kesti kuvassa keskellä.