Yksityisillä palvelualoilla sattui vuonna 2020 noin 25 % vähemmän työpaikkatapaturmia kuin vuonna 2019. Koronapandemia teki vuodesta poikkeuksellisen ja tämä näkyi myös palvelualojen työtapaturmatilastoissa.

Yksityisillä palvelualoilla sattui 16 553 palkansaajien työpaikkatapaturmaa vuonna 2020.

Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat yksityisten palvelualojen toimintoihin. Ihmiset vähensivät palvelujen käyttöä ja osa palveluista siirtyi verkossa tarjottaviksi. Monilla palvelutoimialoilla tehdyn työn määrä väheni, mutta oli myös palvelualoja, joilla työn määrä kasvoi.

Palvelualoilla sattuneiden työtapaturmien osuus kaikista työtapaturmista on kasvanut merkittävästi pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

”Palvelualat sisältävät tapaturmariskiltään hyvin erityyppisiä töitä. Tapaturmataajuus on edelleen korkea työllistämistoiminnassa, johon vuokratyössä sattuneet työtapaturmat kuuluvat. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan taajuus on kaikkien alojen keskiarvoa korkeampi. Toisaalta ryhmään kuuluu matalan tapaturmataajuuden aloja, kuten informaatio- ja viestintä sekä finanssiala”, kertoo analyysin kirjoittaja työturvallisuuspäällikkö Marja Kaari.

Yksityisten palvelualojen työpaikkatapaturmia käsittelevässä TVK:n analyysissa tarkasteltiin Tilastokeskuksen toimialaluokituksen palvelut-ryhmään kuuluvista päätoimialoista:

 • majoitus- ja ravitsemustoimintaa
 • informaatio ja viestintää
 • rahoitus- ja vakuutustoimintaa
 • kiinteistöalan toimintaa
 • ammatillista, tieteellistä ja teknistä toimintaa
 • hallinto- ja tukipalvelutoimintaa
 • julkista hallintoa ja maanpuolustusta
 • koulutusta
 • taiteita, viihdettä ja virkistystä
 • muuta palvelutoimintaa
 • kotitalouksien työnantajana teettämää työtä
 • kansainvälisten organisaatioiden toimintaa.

Analyysistä rajattiin pois julkishallinto. Lisäksi analyysistä jätettiin pois yksityinen terveys- ja sosiaalipalvelu sekä kuljetus ja varastointi. Näistä toimialoista julkaistiin erilliset analyysit jo aiemmin.

Lue yksityisten palvelualojen työpaikkatapaturmien analyysistä tarkemmin toimialan eri toimien työpaikkatapaturmataajuuksista ja työpaikkatapaturmien seurauksista täältä.