Ympäristöministeriön johdolla toteutetussa energiatehokkuuskampanjassa haastettiin Suomen taloyhtiöt toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Syksyllä 2016 käynnistynyt ja vuoden 2017 lopussa päättynyt Energiahukka oli kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden yhteinen kampanja, jossa kannustettiin Suomen taloyhtiöitä energiankäytön ja olosuhteiden optimointiin. Keinoiksi tarjottiin kustannustehokkaita, helposti toteutettavia toimenpiteitä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan jopa 10-15 prosenttia rakennusten säästöpotentiaalista olisi saavutettavissa ilman kalliita ja raskaita korjauksia. Tätä varten kampanjassa mukana olevat energiatehokkuuden asiantuntijat laativat eri talotyypeille räätälöidyn ohjeistuksen kustannustehokkaista ja helpoista toimenpiteistä energiankulutuksen vähentämiseksi.

Ohjeistus löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/energiahukka

Hyötyä koko taloyhtiölle

Energiahukka-kampanja herätti kiinnostusta yli 800 asunto-osakeyhtiössä ympäri Suomen, joista valtaosa on myös ryhtynyt toimiin energiankulutuksen vähentämiseksi. Kampanjan päätteeksi toteutetun kyselyn mukaan taloyhtiöiden toteuttamat toimenpiteet vaihtelevat pienistä korjausliikkeistä, kuten ilmanvaihdon venttiilien puhdistuksesta ja valaistuksen uudistamisesta, mittavampiin toimenpiteisiin, kuten yläpohjan lisälämmöneristämiseen ja ilmalämpöpumpun asentamiseen.

Kampanjaa pidettiin hyvänä muistutuksena siitä, kuinka pienilläkin toimilla voidaan saada suuria säästöjä. Tuloksista selvisi, että kampanja kannusti taloyhtiöitä selvittämään myös muita vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseen, kuten uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Lue YM:n alkuperäinen tiedote