Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uusia järjestämislupia neljälle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle englannin kielen käyttämiseksi tutkintokielenä viidessä eri tutkinnossa. Taitotalolle myönnetty lupa englanninkieliseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon ja Keudalle myönnetty lupa englanninkieliseen lähiesimiestyön ammattitutkintoon palvelevat kiinteistöpalvelualan paikallisia työvoimatarpeita.

Tähän mennessä lupia alan englanninkieliseen tutkintokoulutukseen on myönnetty Omnialle (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto) ja Keudalle (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkinnot). Kiinteistötyönantajat jatkaa vaikuttamistyötä lupien saamiseksi pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualle Suomeen ja kannustaa alan yrityksiä keskustelemaan aktiivisesti alueellisista, maahanmuuttajien työllistämistä tukevista vieraskielisistä koulutustarjontatarpeista niiden oppilaitosten kanssa, joille järjestämislupaa ei ole toistaiseksi myönnetty.

Lue lisää

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, tiia.brax@kiinteistotyonantajat.fi, 020 7959 484