Palvelualoilla jopa 150 000 työntekijää on viime aikoina tehnyt työtään uudella tavalla hillitäkseen ilmastonmuutosta. Muutos luo uusia osaamistarpeita kaikille työpaikoille.

”Olivatko talvet tosiaan talvia silloin, kun olit lapsi?” Kysymys ja uteliaat pienet kasvot pysäyttivät minut marraskuun alussa.

Kasvojen uteliaisuuteen sekoittui pettymys siihen, että edellisellä viikolla alkanut valkoinen talvi olikin jo peruttu. Vähintään lykätty. Vesisadetta ja kymmenen astetta lämmintä. Niin kuin oli juhannuksenakin.

”Eikö täällä pitänyt olla lunta talvella? Koko talven?”, kuului seuraava kysymyspari. Toden totta, silläkin asialla muuttoa pohjoiseen oli ehditty perustella lapsille. Kyllä talvet olivat lumisia lapsuuteni pohjoisessa. Usein jo lokakuusta alkaen. Nyt on pimeyttä.

”Se on osa sitä ilmastonmuutosta, josta puhutte koulussakin”, kuului riittämätön vastaukseni. Siihen vastattiin kysymyksellä: ”Voiko sille tehdä mitään?” Aina kysymässä, aina oppimassa.

Näin työ on muuttunut palvelualoilla

Huoli ilmastonmuutoksesta ja toiveet sen hillitsemisestä seuraavat meitä kotioloista työpaikoille. Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen tuovat eri toimialoille erilaisia uusia tehtäviä, vaatimuksia, huomioon otettavia asioita. Uusia osaamistarpeita.

Tiedustelimme näitä muutoksia ja tarpeita palvelualojen työntekijöiltä osana “Työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla”-tutkimusta. Lähes 4000 pääosin kaupan, ravintola- ja majoitusalan, vartioinnin ja kiinteistöpalveluiden työntekijää vastasi kyselyymme keväällä 2021.

Miltei kolmannes ajatteli ilmastonmuutokseen vastaamisen ja ympäristöystävällisyyden tuoneen melko tai erittäin paljon muutoksia omaan työhön. Lähes puolet ajatteli työnantajan toimivan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tästä ryhmästä edelleen puolet totesi, että työpaikan asettamat tavoitteet edellyttävät myös omaan työhön liittyvää uutta osaamista.

Varovaisesti arvioituna vähintään 150 000 palvelualojen työntekijää tekee työtään uudella tavalla tänäkin päivänä hillitäkseen ilmastonmuutosta. Esimerkkejä uusista toimintatavoista ovat

  • energian käytön vähentämiseen liittyvät pyrkimykset
  • aiempaa kattavampi kierrätys
  • hukan hyödyntäminen
  • puhdistusaineiden vaihtaminen ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin.

Ilmastonmuutoksesta ja työstä on tulossa uutta tietoa

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön ja yleisesti työelämään on tutkittu vähän siihen verrattuna, kuinka suureksi keskustelu ilmastonmuutoksesta on viime vuosina kasvanut.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat uudet osaamistarpeet voivat olla hyvin erilaisia eri toimialoilla. Ilmastonmuutosta hillitään ja siihen sopeudutaan lopulta jokaisella työpaikalla.

Näiden vaikutusten tutkiminen jatkuu osana palvelualojen tutkimusta sekä myös Työterveyslaitoksen toisessa, ”Työ ja ilmastonmuutos – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista” -tutkimushankkeessa.

Keväällä 2022 toteutettava kysely on ensimmäinen suomalainen ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia käsittelevä kysely, jossa työelämävaikutuksista kerätään tietoa jokaiselta toimialalta.

Työpaikkojen ilmastotoimet eivät ehkä enää ehdi tuoda pitkiä lumisia talvia takaisin edes tänne Oulun lähettyville. Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen on kuitenkin kaikkien yhteinen asia.

On ensiarvoisen tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, mitä ilmastonmuutos ja siihen varautuminen tarkoittavat meidän kaikkien työssä.

 

Jarno Turunen

Erityisasiantuntija

Työterveyslaitos

Alkuperäinen blogi on julkaistu Työterveyslaitoksen sivuilla.