Kiinteistöpalvelualan suhdannetilanne on edelleen haasteellinen, vaikka näkymät ovat kääntyneet talouden ja yhteiskunnan elpymisen myötä positiivisiksi. Työvoiman saatavuuden arvioidaan heikkevän entistä voimakkaammin, mikä on muodostumassa kriittiseksi tekijäksi alan tulevaisuutta ajatellen. Kiinteistöpalvelualan kasvua tukee sekä vilkas kiinteistösijoitusmarkkina että kasvavat rakentamisvolyymit.

EK:n lokakuisen Suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalvelujen suhdannetilanteen saldoluku pysyi vielä  negatiivisena, vaikka saldoluku nousikin edellisistä kyselyistä. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat laskeneet heinäkuun lukemista ja tulevan vuosineljänneksen myynti- ja henkilökuntaodotuksia kuvaavat saldoluvut ovat heilahdelleet melko voimakkaasti.

Kysynnän arvioidaan kasvavan kaikissa kiinteistöpalveluissa

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritykset arvioivat kiinteistöpalvelujen kysynnän lisääntyneen selkeästi kuluneen vuoden aikana. Syyskuussa toteutetun Toimialabarometrin vastaajista yli 40 prosenttia arvioi kiinteistöalan palvelujen kokonaiskysynnän lisääntyneen edellisten 12 kuukauden aikana ja 52 prosenttia  ennusti kokonaiskysynnän lisääntyvän seuraavan vuoden aikana.  Tulevaisuudennäkymät ovat positiivisimpia energianhallinta- sekä kiinteistö- ja toimitilajohtamisen palveluissa, siivouksessa ja teknisissä palveluissa. Kaikissa näissä palveluissa jopa noin 70 prosenttia vastaajista arvioi kysynnän lisääntyvän, eikä kysynnän vähenemistä ennakoinut kukaan. Kehityksen arvioidaan olevan positiivista tulevan vuoden aikana myös kaikilla muilla palvelutoimialoilla.

Kiinteistöpalvelujen eri asiakasryhmistä voimakkaimmat kysynnän heilahtelut on koronakriisin myötä koettu matkailu- ja ravintola-alalla. Tänä vuonna yli 70 prosenttia vastaajista ennusti kysynnän kasvua tällä alalla, ja kaikissa muissakin asiakasryhmissä kysynnän odotetaan vahvistuvan. Kysynnän muutosta kuvaava saldoluku oli nyt matalin vähittäiskaupassa, jossa toisaalta myös koronan aiheuttama notkahdus on ollut lievintä etenkin päivittäistavarakaupassa.

Työvoiman saatavuus kriittinen tekijä alan kasvun kannalta

Työvoimapula on suuri haaste alalle. Näkemykset työvoiman saatavuuden kehityksestä ovat olleet vuodesta 2018 lähtien barometrissa koko ajan negatiivisia, ja tämän syksyn kyselyssä työvoiman saatavuuden saldoluvut laskivat entistä matalammalle. Neljä viidestä vastaajasta ennustaa työvoiman saatavuuden heikkenevän tulevan vuoden aikana.

Kiinteistöalan eri palveluista työvoiman saatavuusnäkymät olivat heikoimpia siivouksessa. Jopa 65 prosenttia vastaajista ennustaa työvoiman saatavuuden heikkenevän siivouspalveluissa tulevan vuoden aikana. Kaikissa muissakin alan palveluissa vähintään 40 prosenttia barometrin vastaajista ennakoi työvoiman saatavuuden heikkenevän.

Kiinteistöalan talouskatsauksen on Kiinteistötyönantajat ry:lle toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy.

Kiinteistöalan talouskatsaus syksy 2021

EK:n suhdannebarometri, Kiinteistöpalvelut sivu 24