Neljännessä 8.12.2021 järjestettävässä ratkaisupajassa käsitellään oppisopimusta, koulutussopimusta ja työharjoittelua. Digitaalinen työllistyminen hankkeen aikana järjestetään 10 ratkaisupajaa, joissa tarkastellaan kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista.

Työpaikoilla tapahtuvalla oppimisella on merkittävä vaikutus opiskelijan urapolkuun – hyvin toteutuessaan se avaa suotuisan väylän työelämään. Parhaimmassahan tapauksessa niin opiskelija kuin työpaikka hyötyvät.

”Opiskelija saa kaivattua kokemusta ja oppia työelämästä sekä työelämäntaidoista. Nämä taas auttavat häntä jäsentämään teoriatietoa käytäntöön ja kasvattaa motivaatiota ja verkostoa, edistää työelämään sijoittumista, laajentaa työmarkkinatietoutta ja lisää yrityksen tunnettuutta”, Jenni Viinikainen RTK-Palvelu Oy:sta.

Tukea opiskelijalle

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen aikaisemmissa keskusteluissa tuli esiin, että harjoittelun ohjaus voidaan välillä kokea puutteelliseksi. Työpaikkaohjaajan tehtävä on ohjata, opettaa, huolehtia työturvallisuudesta sekä antaa opiskelijalle mahdollisuus tehdä monipuolisia ja ammattitaitoa kehittäviä työtehtäviä. Joskus kuitenkin asiat eivät mene suunnitellusti.

”Jotkut voivat kokevat haasteelliseksi jo itse hakemisen, jos tietoa ei löydy asiasta tarpeeksi. Työpaikalla taas kommunikointiongelmat sekä puutteellinen ohjaaminen voivat vaikeuttaa harjoittelua”, kertoo Viinikainen.

Viinikaisen mukaan yksi vaihtoehto voisi olla kannustuspalkkion maksaminen yritykselle tai pätevyyslisää ohjaajalle. Myös oppilaitoksella on luonnollisesti tärkeä rooli prosessissa.

”Oppilaitoksen on tärkeää olla näkyvä tuki työharjoittelijalle ja neuvoa mm. opintososiaalisissa asioissa, kannustaa oma-aloitteisuuteen ja toisaalta herkällä korvalla kysymiseen – varsinkin, jos osaamisessa on puutteita. Avainasioita ovat myös vuorovaikutuksen ja viestinnän toimivuus, joihin kuuluu mm. tavoitteiden kommunikointi ja seuranta, palautteen anto ja korjaaviin toimenpiteisiin vastaaminen”, painottaa Viinikainen.

Yhteinen taival

On tärkeää, että eri tahot osallistuvat digitaalisen työllistämisen edistämiseen. Ratkaisupajat tähtäävät myös konkreettisesti siihen, että saisimme kohtaanto-ongelmia selätettyä. Kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalla onkin hyvä katsoa koko kiinteistöelinkaaren eri toimintoja ja antaa vetovoima-apuja toinen toisillemme.

”Yhteisillä projekteilla saamme varmasti työnhakua helpommaksi, rekrytointiprosesseja nopeimmiksi sekä pystymme auttaa osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Tämä varmasti osaltaan auttaa myös KIRA-alalla olevaan työvoimapulaan”, päättää Viinikainen.

Jenni Valtari

Digitaalinen hanke