Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta toteutetaan kymmenen ratkaisupajan sarja, joissa etsitään konkreettisia ratkaisuehdotuksia kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin. Tutustu maksuttomien ratkaisupajojen sisältöihin täältä. Ratkaisupajoissa syntyneet tuotokset lisätään Työelämän metrokarttaan ja ne ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Työharjoittelulla on merkittävä vaikutus opiskelijan urapolkuun – se saattaa avata samalla suotuisan väylän työelämään. Ratkaisupajassa käsittelemme niin työharjoittelupaikan hakemiseen kuin -suorittamiseen liittyviä ongelmakohtia.

Huomioimme mm.

  • Nuoret eivät aina tiedä, mistä aloittaa hakuprosessi
  • Työnantajien toiveet valmiista osaajista.
  • Harjoittelun ohjauksen puutteellisuus sekä ei mielekkäiden tehtävien antaminen.
  • Ohjaaminen koetaan työlääksi eikä harjoittelijan työpanosta koeta arvokkaaksi.

Lue lisää ja ilmoittaudu