Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta järjestetään 10 ratkaisupajaa, joissa innovoidaan ratkaisuehdotuksia rakennus- ja kiinteistöpalvelualan kohtaannon tunnistettuihin haasteisiin.

Kolmannessa ratkaisupajassa tuodaan esiin opinto-ohjauksen tärkeää roolia opintojen sujuvuuden ja työelämään sijoittumisen kannalta.

Lue lisää ja ilmoittaudu