Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Uudellamaalla ja myös muualla Suomessa verkon kautta toimivalle Careerialle järjestämisluvan englanninkieliseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutukseen. Lupa koskee alan perus- ja ammattitutkintoja. Tavoitteena on aloittaa tutkintoon tähtäävä koulutus alkuvuonna 2025.

Vastaava järjestämislupa on myönnetty tammikuussa Savonlinnassa toimivalle Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedulle alan ammattitutkintoon.

Kiinteistöpalvelualan yritykset ovat merkittäviä maahanmuuttajien työllistäjiä Suomessa. Ulkomaalaisten osuus alan työvoimasta on ollut jo pitkään yli 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa määrä on huomattavasti suurempi ja sen ennakoidaan kasvavan edelleen.

On tärkeää, että kiinteistöpalvelualan ammatillisia tutkintoja ja tutkintojen osia voi jatkossa suorittaa kotimaisten kielten lisäksi tarvittaessa myös englanniksi.

Koulutuksenjärjestäjät, joilla järjestämislupa alan englanninkielisiin tutkintoihin 3/2024.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Tiia Brax