PAM on ilmoittanut lakkoina järjestettävistä työnseisauksista, jotka koskevat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä työntekijöitä muiden ammattiliittojen asettamien, viikon 13 (25.3-31.3.2024) kestävien, poliittisten työtaistelujen piirissä olevissa lakkokohteissa.

SAK:n liittojen tähän mennessä ilmoittamat lakkokohteet löytyvät kootusti täältä.

Esimerkki: Teollisuusliitto on julistanut lakon kohteeseen X. Kyseisessä kohteessa työskentelee myös työntekijöitä, esim. kiinteistönhoitajia tai siivoojia, kiinteistöpalvelutehtävissä. Näissä töissä noudatetaan Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta (KITA-PAM). Kyseisessä kohteessa kiinteistöpalvelutehtävissä työskentelevä henkilö saattaa osallistua lakkoon.