Kiinteistöjen oikein ajoitetulla ja järkevästi toteutetulla huollolla voidaan saavuttaa suuria säästöjä. Digitaalisuus mahdollistaa kustannusten ennustamisen ja siten kustannustehokkaamman kunnostuksen sekä huollon.

KIRA-digi-hankkeissa selvitettiin tekoälyn, analytiikan ja tilastotieteen soveltamista fiksumpaan kiinteistöhuoltoon ja kiinteistöstrategioiden luomiseen. Jyväskylässä kiinteistöjen korjausten ennakointia tutkittiin kahdessa hankkeessa.

Jyväskylän yliopiston hankkeessa selvitettiin, voiko tekoälyä käyttää kiinteistöjen huoltoa kaipaavien ongelmakohtien paikantamisessa. Hankkeessa haluttiin luoda ennakoiva malli, jonka perusteella kiinteistöjä voitaisiin huoltaa.

Jyväskylän kaupungin hankkeessa pyrittiin luomaan järjestelmä, jonka avulla kiinteistöihin voidaan tehdä ennakoivia korjauksia ja välttää hätäillyt, usein kalliimmat korjaukset. Järjestelmä toimisi työkaluna sekä kiinteistönomistajalle että isännöitsijälle, jotka tarvitsevat tietoa yksittäisestä kiinteistöstä tai laajemmasta kiinteistösalkusta. Rajapinta olisi avoin kaikkien kiinteistöön palveluita tuottavien kesken.

Vaikka kuluvien osien käyttöikäennusteita ei onnistuttu luomaan, hankkeessa selvitettiin olemassa olevan käyttöikäinformaation saatavuutta ja lisäinformaation tarvetta.

Kiinteistöstrategiat kuntoon digitalisaatiolla 

Digitaalisuus auttaa kiinteistökohtaisen huoltosuunnitelman kehittämisessä. Sen avulla voidaan luoda myös kiinteistöjen kunnostuksen, kehityksen ja purkamisen sisältäviä kiinteistöstrategioita kiinteistönomistajille, isännöitsijöille ja jopa kunnille.

Talokeskus Yhtiöt Oy:n hankkeessa selvitettiin, miten analytiikan avulla kiinteistöjen perustiedot ja korjaushistoria voidaan jalostaa hyödynnettävään muotoon kustannustehokkaasti. Hyödynnettävässä muodossa olevan datan perusteella muodostetusta kiinteistöstrategiasta hyötyvät niin taloyhtiöt, isännöintitoimistot kuin pankitkin.

Analytiikkaa hyödynnettiin myös  Visma Tampuuri Oy:n kokeilussa, jossa etsittiin ratkaisuja kiinteistömassojen hallintaan kiinteistönomistajille. Kokeilussa analysoitiin kiinteistönhallintajärjestelmässä olevaa dataa, alan julkisesti saatavilla olevaa dataa ja kyselyin kerättyä asukkaiden kokemuspohjaista tietoa. Kerätystä tiedosta johdetun järjestelmän avulla kiinteistönomistaja saa apua kiinteistöjen kehitystä, kunnostusta ja purkua koskeviin päätöksiinsä.

Fiksusta kiinteistöjen huoltojärjestyksestä hyötyisivät taloyhtiöiden ja kiinteistönomistajien lisäksi myös kasvaneesta korjausvelasta kärsivät kunnat. SkenarioLabsin, Motivan ja Vahanen PRO:n Kunnat kuntoon -hankkeessa luotiin menetelmä, joka ottaa huomioon kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaustarpeen.

Data-analytiikkaa ja tilastotiedettä hyödyntävä menetelmä huomioi sekä korjausvelan että kaupungin väestörakenteen ja -tiheyden sekä palveluverkon muutokset. Tuloksena on yksityiskohtainen toimenpideohjelma, jolla kyseisen kaupungin korjausvelkaa voidaan alkaa pienentää: analytiikan avulla saadaan konkreettisia korjausehdotuksia ja pystytään luomaan kokonaiskuva kunnan rakennuskannan tilanteesta. Menetelmää onnistuttiin viemään hankkeen aikana kuntiin, ja sitä jatketaan.

Digitaalisuus avuksi isännöitsijäntodistuksiin  

Tällä hetkellä taloyhtiön ja huoneistojen tiedot kerätään isännöitsijäntodistukseen. Todistus tehdään suurilta osin manuaalisesti, mihin sisältyy ylimääräisten kustannusten lisäksi myös virheiden riski. Suomen Asiakastiedon hankkeessa isännöitsijäntodistus muutettiin digitaaliseksi.

Käytännössä hankkeessa kokeiltiin taloyhtiö- ja huoneistotietojen kyselyä ja tiedon välittämistä Talokeskuksen Tampuuri-järjestelmästä. Tiedot välitettiin pankeille ja kiinteistönvälittäjille Suomen Asiakastiedon palvelukanavia hyödyntäen. Ensimmäisenä digitaalista tietoa pääsevät hyödyntämään pankit, mutta tulevaisuudessa tieto tulee myös kiinteistönomistajien ja osakkaiden käyttöön.

Käytännössä kiinteistöjen elinkaaritiedon muuttaminen digitaaliseen muotoon mahdollistaa monien aiempaa kustannustehokkaampien menetelmien käytön. Analytiikan avulla voidaan tuottaa kiinteistötietoa, jonka hankkiminen manuaalisesti olisi hidasta ja kallista.

Kiinteistöjen huoltoennusteet ja digitaaliset kiinteistöstrategiat tuovat tulevaisuudessa suuria säästöjä kiinteistönomistajille, isännöitsijöille, kunnille ja siten välillisesti myös kuntalaisille.

Lisätietoja:
Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja, KIRAHub, teemu(a) kirahub.org

KIRA-digi -hanke (2016-2018) oli osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tuki myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen tuloksista viestitään vielä kevään 2019 ajan. Hankkeen vastuuministeriö oli ympäristöministeriö ja siinä olivat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.