Asumisen arki tulee muuttumaan asukkaille tarjottavien palveluiden myötä. Uudet palvelut tuotetaan ennen muuta rakennuksista ja niiden käytöstä kerätyn tiedon varaan. Kehityksen esteenä on tiedon hajanaisuus ja yhteensopimattomuus. Platform of Trust -alustalla toteutettu kokeilu todisti, että rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden yhteistyöllä tieto saadaan liikkumaan eri toimijoiden kesken ja tehokkaammin hyötykäyttöön.

Syksyllä 2018 Platform of Trust, Kojamo Oyj, Visma Tampuuri sekä Lassila & Tikanoja toteuttivat yhdessä kokeilun, jonka tavoitteena oli saada kaikkien osapuolten data liikkumaan osapuolten järjestelmien välillä kaksisuuntaisesti niin, että kaikkien ei tarvitse rakentaa erillistä yhteyttä toisiinsa vaan yhteisenä alustana toimi Platform of Trust -alusta. Alustan tehtävä on harmonisoida ja yhtenäistää data. Pohjana toimi Helsingissä Karavaanikuja 2:ssa sijaitsevan asuinrakennuksen rakennusaikainen tietomalli rakennuksesta ja sen järjestelmistä.

Kokeilussa alustalle rakennettiin digitaalinen kopio Kojamon Karavaanikuja 2:n kerrostalosta, asukkaille suunnattu demosovellus sekä yhteydet Visman Tampuuri-huoltokirjajärjestelmään sekä Lassila & Tikanojan toiminnanohjausjärjestelmään. Kokeilussa todennettiin, että ennen irrallaan olleet tiedot päivittyvät esimerkiksi vikailmoitusprosessin aikana eri osapuolten ja sovellusten välillä reaaliajassa.

– Parin kuukauden kehitystyöllä pystyttiin luomaan kokonaan uusi digitaalinen palvelukokemus, joka yhdisti digitaalisen rakennuksen, asukkaan, huoltoyhtiön sekä omistajan. Verrattuna nykyisiin ratkaisuihin Platform of Trust osoitti, että nykyisissä järjestelmissä olevat tiedot saadaan käyttöön ilman, että niitä tarvitsee muuttaa. Erillisiä teknisiä integraatioita ei tarvitse tehdä kuin kerran alustan ja tietolähteen välillä ja toimiva asukassovellus syntyy viikoissa, kertoo yksi Platform of Trustin alullepanijoista, Pirkka Frosti Digital Livingistä.

Kokeilu tuotti merkittävästi uutta tietoa tietomallien käytöstä sekä liiketoiminnasta syntyvän datan hyödyntämisestä käytännössä.

Platform of Trust -alustan tavoitteena on lisätä sekä eri palveluntarjoajien tehokkuutta että tiedonkulun nopeutumista asukkaan tai muun niin kutsutun loppukäyttäjän suuntaan. Käytännön esimerkki tehokkuuden lisääntymisestä on esimerkiksi vikailmoitustilanne. Ideaalitilanteessa kaikkien osapuolten järjestelmissä on näkyvissä tieto vikakohteen sijainnista, merkistä, iästä, kunnosta ja korjaushistoriasta. Näin kohteessa ei tarvitse käydä erikseen toteamassa korjaustarvetta, kohteen merkkiä ja varaosatarvetta vaan entisen 3-5 käynnin sijasta paikalle voidaan lähettää oikeaan aikaan oikea henkilö tarvittavien työtarvikkeiden kanssa. Tieto kulkee sujuvasti taloyhtiöön liittyvien eri yritysten, järjestelmien ja asukkaan välillä. Toteutetussa kokeilussa todennettiin, että näiden tietojen reaaliaikainen liikkuminen on mahdollista toteuttaa eri toimijoiden yhteistyöllä.

– Kiinteistöalalla data on usein piilossa ja yhteensopimatonta mikä hidastaa digitalisaation mahdollistamaa tuottavuuden kasvua. Ongelma saadaan ratkaistua, kun siihen tartutaan yhdessä. Tämä pilotti ei ollut vain muutaman toimijan vaan koko alan yhteistä kyvykkyttää kasvattava kokeilu. Pilotin aikana rakennetut kyvykkyydet sekä Platform of Trust –alustalla että osapuolten omissa järjestelmissä hyödyttävät kaikkia, kertoo kehitysjohtaja Teemu Suila Kojamo Oyj:sta.

Yhteisöllisesti kehittyvä Platform of Trust on kesällä 2019 julkaistava alusta, joka vähentää kalliiden ja hitaiden integraatioprojektien tarvetta mahdollistamalla datan liikkumisen eri organisaatioiden ja järjestelmien välillä automatisoinnin ja datan harmonisoinnin avulla. Alustan tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikille osapuolille.

– Platform of Trust vastasi Kojamon tarpeeseen yhtenäistää hajanaiset tietomallit ja saada data liikkumaan sekä ensisijaisesti luoda datan avulla merkittäviä palveluita asiakkailleen. Alusta osoitti kyvykkyytensä tuoda yhteen järjestelmät, data, kehittäjät sekä käyttäjät ja tuotteistaa tieto niin, että sillä voidaan synnyttää kokonaan uusia palveluita nopeasti ja tehokkaasti. Tässä pilotissa rakennettu kyvykkyys nopeuttaa prosesseja ja vähentää kustannuksia seuraavaksi mukaan tulevilta yrityksiltä, Pirkka Frosti kertoo.

Platform of Trust -alustan kehitys alkoi vuonna 2018 useiden kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyöhankkeena, jonka tavoitteena on kehittää alojen datan yhtenäistämistä ja mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. Jatkossa alustaa voivat hyödyntää minkä tahansa alan toimijat. Helmikuussa 2019 yhtiöitetty Platform of Trust Oy on osa Suomen Tilaajavastuu -konsernia. Business Finland on myöntänyt Platform of Trustille 5 miljoonan euron kansainvälistymisrahoituksen.

Lisätietoa:
Vesa Ilmarinen
Vaikuttavuusjohtaja, Platform of Trust
040 508 6447
vesa.ilmarinen@oftrust.net

Pirkka Frosti
Platform of Trust / Digital Living
050 524 5730
pirkka.frosti@digitalliving.fi 

 

Teksti: Platform of Trustin tiedote 1.3.2019