EK:n Digital Game Changers -hankkeessa on pureuduttu digiharppauksen tuomiin muutoksiin työelämässä ja johtamisessa. Raportti tarjoaa hybridityön ja kyberjohtamisen suuntaviivoja ja suosituksia niin yritysjohdon, työntekijöiden, koulutussektorin kuin Suomen päättäjien suuntaan. Kiinteistötyönantajien jäsenyrityksistä SOL Palvelut Oy osallistui hankkeeseen.

Digitalisaatio muuttaa työnteon ja elämisen tapoja. Digitaalisten työkalujen ja nopeiden internetyhteyksien ansiosta paikkariippumaton etätyö on jo arkipäivää, ja jopa monet etäältä tehdyt toimenpiteet onnistuvat vaikeuksitta. Koronapandemia on nopeuttanut perinteisen toimistotyön muutosta hybridityöskentelyksi, jossa työtä tehdään sekä etänä että paikan päällä.

Tähän muutokseen sisältyy myös haasteita. Uudet työnteon tavat edellyttävät uudenlaisia johtamistaitoja – miten johdetaan ihmisiä, joita ei nähdä päivittäin? Miten viestintä ja tiedon jakaminen kannattaa järjestää? Onko meillä riittävät taidot ja kyvyt pärjätä digitalisaation mukanaan tuomissa nopeissa muutoksissa ja kilpailussa? Kuinka tietoturvallista toimintamme on ja miten kohtelemme arkaluonteisia tietoja? Onko kyberturvallisuus olennainen osa digitaalista työntekoa ja jos ei, niin miten asia voidaan korjata? Yhä enemmän tärkeitä tietoja sijaitsee digitaalisena, mutta miten ne voidaan suojata?

Näihin kysymyksiin pureudutaan Digital Game Changers -hankkeen raportissa ”Digitaalinen työelämä ja kyberturvallisuus”. Se tarjoaa edelläkävijäyritysten näkökulmia digitalisaation, hybridityön ja kyberturvan johtamiseen. Raportin valmistelua johti Fortumin johdossa pitkän uran tehnyt yritysvaikuttaja Arto Räty. Hankkeessa olivat mukana Fortumin ja EK:n ohella ABB, Beweship, Cyberwatch, Danske Bank, DB Schencker, Ensto, Finnair, FISC, F-Secure, Konecranes, Kreab, SOL, Staffpoint, Telia, Valmet ja VTT.

Raportissa pureudutaan edelläkävijäyritysten tunnistamiin viiteen pääteemaan, joista digitaalinen työskentelytapa koostuu:

  1. Johtajuudella aikaansaatu kulttuurinen muutos
  2. Uudet disruptiiviset ja ketterät liiketoimintamallit
  3. Työvoiman jatkuva lisä- ja uudelleenkoulutus
  4. Innovaatiot ja yhteistyö ekosysteemeissä
  5. Teknologia ja infrastruktuuri

Poimintoja raportin avainviesteistä:

  • Digitaalinen työelämä ja kyberturvallisuus ovat ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnan mahdollistajia, ja siksi niiden oltava korkealla sijalla yritysjohdon strategiakeskusteluissa ja toiminnassa.
  • Hybridi- ja etätyö edellyttävät paikallista joustavuutta, mikä vaikuttaa jatkossa vääjäämättä myös työlainsäädäntöön.
  • Koulutuksessa tulisi panostaa enemmän jatkuvaan oppimiseen, jota tulisi toteuttaa ketterästi ja asiakaslähtöisesti työuran kaikissa vaiheissa. Koulutuksen ja yrityselämän linkki on muutoksen keskellä tärkeämpää kuin koskaan!
  • Hybridityössä on avainasemassa organisaatiokulttuuri, joka edistää innovointia, verkostoitumista ja tiedon jakamista.
  • Kyberturvallisuus on kautta linjan keskiössä, jotta voimme menestyä uuden digiaikakauden johtamisessa, työnteossa ja liiketoiminnassa

Tutustu Digitaalinen työelämä ja kyberturvallisuus -raporttiin  

Alkuperäinen uutinen julkaistu EK:n sivuilla