Työllisyys on kohentunut ja akuutit rekrytointitarpeet lisääntyneet yrityksissä. Samalla kokemukset työvoimapulasta ovat yleistyneet. Tällä hetkellä jopa 80 prosenttia yrityksistä kertoo vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yhteensä 875 työnantajayritystä.

Kyselyn tulokset tukevat käsitystä työvoimapulasta ja sen voimistumisesta. Akuutit rekrytointitarpeet yleistyvät selvästi yrityskoon kasvaessa, mutta merkittäviä vaikeuksia löytää osaajia esiintyy eniten mikro- ja pienyrityksissä. Yrityksistä 87 prosentilla kaikki työntekijät ovat töissä. Näistä yrityksistä 44 prosentilla on akuutti rekrytointitarve eli ne tarvitsevat lisää työntekijöitä (14 % vuonna 2020), kun taas 7 prosenttia arvioi henkilöstötarpeen vähentyvän (29 % vuonna 2020).

Yritysten luottamus maan hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on heikentynyt. Nyt 82 prosenttia yrityksistä ei luota hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä (76 prosenttia huhtikuussa 2021).

”Syksyn budjettiriihi oli hallituksen paikka tehdä työvoimapulaa helpottavia päätöksiä. Jälleen kerran hallitus lykkäsi tarvittavia toimenpiteitä. Nyt orastava talouden kasvu uhkaa taittua työvoimapulaan”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Lisäksi budjettiriihen päätökset vaikuttivat kyselyn mukaan negatiivisesti yritysten kasvu-, investointi- ja työllistämisaikomuksiin.

Kyselyn tulokset