Osana työ- ja elinkeinoministeriön ja Vastuu Groupin rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta on käynnistetty kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan jatkuvan oppimisen, elinikäisen ohjauksen ja työllistymisen verkostotyö. Yhdessä verkoston kanssa on kartoitettu rakennus- ja kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä.

Vastuu Groupin verkoston aiemmissa työpajoissa on tunnistettu, että rakennus- ja kiinteistöpalvelualan opetuksen sisältö ei riittävästi vastaa työelämän tarpeisiin. Työnantajien mielestä valmistuneilla ei ole riittävää osaamista eikä työelämätaitoja. Työpajoissa on tunnistettu tilanteeseen vaikuttavia taustasyitä. Taustasyihin voi tutustua tarkemmin työelämän metrokartassa (http://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta), josta alla on lueteltu joitakin keskeisiä vaikuttavia tekijöitä:

•    Puuttuu väyliä, joiden kautta työnantajat voisivat vaikuttaa opetuksen sisältöön
•    Liian vähän työelämälähtöisiä projekteja ja harjoitustöitä työmailla
•    Työelämätaitoja opetetaan liian vähän
•    Oppilaitoksissa yksilöllinen tuki on riittämätöntä
•    Oppilaitosten resurssit kuitenkin todellinen rajoite
•    Työelämän konkareiden siirtyminen opetustehtäviin ei ole suoraviivaista

Nyt on mahdollisuus osallistua kyselyyn, joka auttaa Vastuu Groupin tulevien ratkaisutyöpajojen osallistujia kehittämään mahdollisimman käyttökelpoisia ratkaisuja. Kaikki kentät ovat vapaaehtoisia, ja kaikki vastaukset auttavat.

Osallistu kyselyyn tästä