Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin johtaman EK:n Exit-ryhmän mukaan Suomi tarvitsee tiekartan, jolla maamme pystyy irrottautumaan koronakriisin poikkeusoloista ja aloittamaan jälleenrakennuksen. Olennaista on saada epidemia nopeasti hallintaan ja talous turvallisesti avattua. Elinkeinoelämä haluaa EK:n Exit-ryhmän ehdotuksilla antaa tukensa Suomen hallitukselle, jotta se saa johdettua maan ulos koronakriisistä.

EK:n Exit-ryhmän puheenjohtajan, EK:n hallituksen varapj. Mikko Helanderin mukaan on tärkeää tehdä toimia, jotka mahdollistavat kesästä alkaen paluun turvalliseen työntekoon, kuluttamiseen ja liikkumiseen. Näin Suomen talous voisi kääntyä kasvuun vielä tämän vuoden puolella. Tämä on edellytys sille, että maamme välttää laajamittaiset työpaikkojen menetykset sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja tulonsiirtojen heikentymisen.

”Yhteiskunnan avaamisen tiekartta on välttämättömyys. EK:n Exit-työllä elinkeinoelämä haluaa tukea hallitusta tiekartan toteuttamisessa. Talouden turvallinen ja vastuullinen käynnistäminen on parasta tukipolitiikkaa yrityksille. Epidemian hallintaan tähtäävää strategiaa puoltaa niin ihmisten terveys ja turvallisuus kuin talouden elpyminen. Näin voimme ehkäistä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien pitkittymistä”, sanoo Helander.

Elinkeinoelämä haluaa tukea maan hallitusta toimilla, jotka auttavat yhteiskunnan turvallista avaamista ja jälleenrakennusta. Tämän lisäksi EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan EK:n Exit-ryhmä toivoo hallitukselta tukea talouskasvulle.

”Valtion ja yritysten laajamittainen kumppanuus ja yhteistyö on elintärkeää, jotta kriisistä selvitään mahdollisimman pienin vaurioin. Nyt tarvitaan luottamusta ja turvallisia käytäntöjä yhteiskunnan avaamiseksi”, sanoo Häkämies.

Epidemian tehokas hallinta on keino selvitä rokotevaiheeseen

Yrityselämän kokeneista vaikuttajista koostuvan EK:n Exit-ryhmän esitykset perustuvat muiden maiden taudinhallintakeinoja koskevaan vertailuaineistoon sekä talouden mallinnoksiin. Tietolähteinä on käytetty THL:n, Etlan, Suomen Pankin, valtiovarainministeriön sekä IMF:n kaltaisia tahoja. Työn tukena on ollut konsulttiyhtiö McKinseyn analyyttikkoryhmä.

EK:n Exit-ryhmä suosittelee Suomelle epidemian hallintaan tähtäävää strategiaa:

– Saadaan tauti hallintaan rajoitusten, testaamisen ja kontaktien jäljittämisen avulla.
– Minimoidaan uusien toimintamallien ja tapojen avulla tartuntariski työssä, kuluttaessa ja liikkuessa.
– Tuetaan yrityksiä akuutin kriisin yli ja vältetään elinkelpoisten yritysten konkurssit.
– Poistetaan rajoituksia hallitusti ja tuetaan talouden ja yhteiskunnan käynnistymistä.
– Varmistetaan, että Suomi saa ensimmäisten maiden joukossa riittävästi COVID-19 rokotetta.

Tutustu exit-strategiaan tarkemmin EK:n verkkosivulla