Koronakriisi on nopeasti kääntänyt kiinteistöpalvelualan suhdannenäkymät selkeän negatiivisiksi, selviää tuoreesta kiinteistöalan talouskatsauksesta. Kiinteistömarkkinoiden hiljeneminen, työpaikkojen ja julkisten tilojen autioituminen sekä ennen kaikkea talouden yleinen epävarmuus heikentävät kiinteistöpalvelujen lähitulevaisuuden myynti- ja työllisyysnäkymiä.

EK:n tuoreimman suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalvelujen suhdannetilanne heikkeni muiden toimialojen tavoin hyvin voimakkaasti kevään aikana, kun iso osa kiinteistöpalveluyritysten asiakaskohteista suljettiin koronan takia. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan kohteiden sulkeminen vaikutti suoraan siivouspalveluiden kysyntään.

– Kiinteistöpalveluala on tilapäisessä voimakkaassa laskusuhdanteessa, johtuen asiakkaittemme tilanteesta. Kun rajoituksia poistetaan ja tilanne normalisoituu, niin palveluitakin taas tarvitaan. Toki kriisi saattaa muuttaa tapaamme matkustaa sekä kuluttaa, ja sillä voi olla vaikutusta kiinteistöpalvelualan toimintoihin tulevaisuudessa, toteaa SOL Palveluiden toimitusjohtaja, Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.

Alan suhdannetilannetta kuvaava saldoluku on tällä hetkellä -44, kun tammikuussa liikuttiin saldoluvun osalta nollan tuntumassa. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on laskenut vielä voimakkaammin, tasolle -60. Toimialan suhdanteen odotetaan siis edelleen heikkenevän nykyisestä. Kaiken kaikkiaan kriisin vaikutukset kiinteistöpalveluihin ovat moninaisia ja kohdistuvat alan yrityksiin eri tavoin.

– Kriisin vaikutusten kesto ja syvyys ovat yhä hyvin pitkälti hämärän peitossa. Muutokset talouden suhdanteissa heijastuvat yleensä pienellä viiveellä kiinteistöpalvelujen kysyntään, joten alan kannalta paljon riippuu siitä, miten yhteiskunnan asteittainen avaaminen onnistuu ja miten eri toimialat selviävät toisesta vuosineljänneksestä, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Alan merkitys korostunut kriisissä

Vaikeasta tilanteesta huolimatta koronakriisi on tuonut alalle mukanaan myös jotain positiivista.

– Kriisi on osoittanut kiinteistöpalveluiden tärkeyden osana yhteiskuntaa. Pidämme kiinteistöt ja liikennevälineet puhtaina ja turvallisina, jotta covid-19 kaltaisten virusten vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Jokainen meistä ymmärtää puhtaanapidon ja esimerkiksi toimivan kiinteistöjen ilmanvaihdon tärkeyden nyt entistä paremmin, toteaa Joronen.

Työllisyyden kasvu pysähtyi

Alan työllisyys on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana lähes 20 prosentilla. Silti osaavaa työvoimaa ei ole ollut riittävästi saatavilla vastaamaan kasvavaan palvelukysyntään. Nyt koronakriisi on ainakin hetkellisesti tasannut työvoiman kohtaanto-ongelmaa. EK:n korona-yrityskyselyn mukaan noin viidennes kiinteistöalan yrityksistä on jo lomauttanut henkilöstöään ja saman verran on aikeissa lomauttaa lähiaikoina. Tilanteen normalisoituessa alan työvoimatarve tulee kuitenkin taas kasvamaan.

Kiinteistöalan talouskatsauksen on Kiinteistötyönantajat ry:lle toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy.

Kiinteistöpalvelut ovat kiinteistöjen kuntoon ja arvon säilymiseen liittyviä hoito- ja ylläpitopalveluita. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, energianhallintapalvelut, siivous ja ulkoalueiden hoito. Kiinteistöpalveluja ovat myös erilaiset toimitila- ja käyttäjäpalvelut, joilla luodaan puitteet kiinteistöjen tai toimitilojen käyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi aula-, kokous- ja turvapalvelut.

Kiinteistöalan talouskatsaus 1 / 2020