Koronaepidemia on paitsi vakava terveydellinen ja taloudellinen myös sosiaalinen haaste, jonka hoitamisessa epäonnistuminen tietää valtavaa laskua yhteiskunnalle. Elinkeinoelämän Exit-työryhmä on hahmotellut ensimmäisen toimenpideohjelman talouden turvallisesta avaamisesta koronaepidemian aikana.

– Suomi tarvitsee määrätietoisen tiekartan, millä kriteerein ja missä aikataulussa taloutta lähdemme avaamaan. Alkuvaiheessa koronan aiheuttama taloudellinen isku edellyttää uusia tukitoimia, jotta voimme estää uhkaavan konkurssiaallon ja pitkittyvän työttömyyden, EK:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Helander johtaa EK:n hallituksen maaliskuussa nimeämää elinkeinoelämän Exit-työryhmää.

– Ihmisillä pitää olla näkymä ja toivo siitä, missä vaiheessa paluu työpaikoille ja normaaliin asiointiin on mahdollista ja turvallista. Tämän turvallisuuden tunteen vahvistamisessa elinkeinoelämällä on iso rooli. Luottamus on edellytys sille, että talous voi käynnistyä ja voimme minimoida vahingot, Helander toteaa.

Exit-työryhmän tehtävänä on valmistella elinkeinoelämän suosituksia politiikkatoimiksi koronaepidemian hoitamiseksi ja talouden käynnistämiseksi.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että alussa toimenpiteiden pääpaino on varmistaa, että talouden avaamisen edellytykset ovat olemassa. Se tarkoittaa mm. Suomessa tarvittavien suojatarvikkeiden tehokasta hankintaa sekä kotimaisen valmistuksen käynnistämistä. Tässä elinkeinoelämä pystyy auttamaan julkista sektoria selvästi aiempaa enemmän.

Rajoitustoimien purkamisen yhteydessä tarvitaan laajempaa testaamista sekä tartunnalle altistuneiden nopeaa jäljittämistä ja heidän asettamistaan karanteeneihin.

– Tarvitsemme paljon lisää kapasiteettia testaamiseen kuin jäljittämiseen. Tässä työssä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon aiempaa parempi koordinaatio ja yhteistyö on välttämätöntä. Kontaktien jäljittäminen vaatii myös lainsäädännön muutoksia, Häkämies toteaa.

Exit-työryhmä painottaa, että kun tartuntatilanne on hallinnassa, tarvitsemme vaikuttavia ja kohdennettuja toimia kattavien rajoitustoimien sijaan. Exit-työryhmän tulee jatkossa antamaan tarkempia suosituksia Suomen jälleenrakentamiseen koronaepidemian jäljiltä.

 

Uutinen julkaistu alun perin EK:n verkkosivuilla