EK:n tuoreimman korona-yrityskyselyn mukaan kiinteistöpalvelualan yritysten tilanne näyttäisi pysyneen ennallaan. Vastaava kysely toteuttiin edellisen kerran huhtikuun alkupuolella.

Positiivinen uutinen on se, että 94 % kyselyyn vastanneista uskoo yritystoiminnan jatkuvan vielä kolmen kuukauden kuluttua. Usko tulevaisuuteen on vahvistunut huhtikuun alusta, jolloin vastaava osuus oli 82 %.

Kyselyyn vastanneista 67 kiinteistöalan yrityksestä noin viidennes ei ole kärsinyt liikevaihdon pienentymisestä koronakriisissä. Toisaalta saman verran yrityksiä raportoi liikevaihdon pienentyneen jopa 25-49 % normaaliin huhtikuun liikevaihtoon verrattuna. Suurimmalla osalla, 52 % vastaajista, liikevaihto on pienentynyt jonkin verran, 1-24 % tavanomaisesta. 10 % yrityksistä kertoo liikevaihdon pienentyneen 50-74 %.

Lomautuksia on jo jouduttu tekemään 22 %:ssa yrityksiä (koskee erityisesti siivousta), ja lomautuksia on suunnitteilla lähiviikkoina 21 %:ssa yrityksiä. Hieman vajaa 60 % ilmoittaa, ettei lomautuksia ole tehty eikä niitä näillä näkymin ole suunnitelmissakaan. Luvuissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen kyselyyn verrattuna.

Näkemys hallituksen määrittämistä tukitoimista ja niiden tehokkuudesta on hieman positiivisempi verrattuna kahden viikon takaiseen. Yleisnäkemys tukitoimenpiteiden tehokkuudesta on silti negatiivinen. Jopa 70 % vastaajista kokee edelleen, että hallituksen toimenpiteet auttavat ainoastaan vähän tai ei ollenkaan. Hallituksen rajoittamistoimenpiteistä haitallisimmiksi on alan kannalta koettu kokoontumis- ja tapaamisrajoitukset sekä päiväkotien ja koulujen sulkemiset.

Niin ikään suojavarusteiden saatavuus herättää yrityksissä edelleen huolta, eikä tilanteessa ole tapahtunut merkittävää muutosta kahden viikon takaiseen. 60 % vastaajista kokee suojavarusteiden riittävyyden edelleen haastavaksi. Viidennes yrityksistä ei tarvitse toiminnassaan suojavarusteita ja toinen viidennes ei koe suojavarusteiden saatavuutta ongelmaksi.

Vaikka alan tilanne näyttäisi tällä hetkellä suhteellisen vakaalta, muutokset talouden suhdanteissa heijastuvat yleensä viiveellä kiinteistöpalveluiden kysyntään.

Kysely lähetettiin Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksille osana EK:n korona-yrityskyselyä. Toimialan vastausprosentti oli 19. Edeltävän kyselyn vastausprosentti oli 30.

EK: Liikevaihto on romahtanut eritoten palvelualoilla ja pienemmissä yrityksissä

EK:n kolmanteen koronakyselyyn vastasi 1 361 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Tulosten luotettavuutta vahvistaa se, että painokertoimien ansiosta ne ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään. Kyselyn vastausaika oli 14. – 15.4.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vetää yhteen suomalaisten työnantajayritysten viestiä:

“Koronakriisiä on tärkeää ratkaista ihmisten terveys edellä. Samalla yritykset vetoavat sen puolesta, että rajoitustoimista luovuttaisiin niin ripeässä vaiheistuksessa kuin se on turvallisesti tehtävissä. Tässä tarvitaan laajaa koronasairauden tunnistamisen testausta ja altistuneiden lähikontaktien nopeaa jäljittämistä sairauden leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksiä tehtäessä tulee kuulla myös talousviisaita, jotta varmistetaan kansantalouden kestokyky ja yhteiskunnan elinvoima pitkällä tähtäimellä. “

Yrityskyselyn tuloksia:

  • Yrityksistä 36 prosenttia ilmoittaa, että niiden liikevaihto on vähintään puolet normaalia huhtikuuta pienempi. Liikevaihdon pudotus on palvelualoilla selvästi suurempi kuin muilla päätoimialoilla. Lasku on sitä rajumpaa, mitä pienemmästä työnantajasta on kyse.
  • 44 prosenttia työnantajista on tehnyt lomautuksia, kun osuus kaksi viikkoa sitten oli 37 prosenttia. Irtisanomisten osalta tilanne on ennallaan ja niitä on tehnyt vain 5 prosenttia vastaajista.
  • Noin puolet ilmoittaa tarvitsevansa rahallista valtiontukea ja noin kaksi viidesosaa taloudellista vastaantuloa.
  • 73 prosenttia (69 prosenttia 2 viikkoa sitten) arvioi, että yritys on toiminnassa vielä kolmen kuukauden päästä. 16 prosenttia yrityksistä (18 prosenttia 2 viikkoa sitten) arvioi, että yritys on vaarassa ajautua konkurssiin.
  • Epidemian hillitsemiseksi määrätyt rajoitustoimet ovat iskeneet yritysten toimintaan laajasti. Negatiivisin vaikutus on ollut kokoontumis- ja tapahtumarajoituksilla, joista kokee haittaa 73 prosenttia yrityksistä. Lähes 30 prosenttia arvioi haitan olleen ratkaisevan suurta.

Lue lisää kyselyn tuloksista EK:n verkkosivuilta