Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää hyvänä valtiovarainministeriön ehdotusta lisätä panostuksia osaamiseen ja tutkimukseen. Osaavan työvoiman saatavuus uhkaa kuitenkin talouden kasvua ja siksi hallituksen tulee löytää ehdotettua järeämpiä keinoja kannustinloukkujen purkamiseen budjettiriihessä. Lisäksi ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua.

EK odottaa myös, että yritystukiin valmistellaan muutoksia siten, että painotetaan elinkeinoelämää uudistavia, kehittäviä ja sen kilpailukykyä vahvistavia tukia.

Lisäksi hallituksen tulee jatkaa sääntelyn sujuvoittamista sekä lupaprosessien yksinkertaistamista ja digitalisoimista. Tarpeettoman sääntelyn karsiminen vahvistaa erityisesti pk-yritysten kasvumahdollisuuksia ja luo edellytyksiä työllistämiselle.

– Yksi säädös sisään, yksi säädös ulos -periaate on laajennettava kaikkiin ministeriöihin. On myös huolehdittava, että EU-sääntelyn toimeenpano tehdään ilman kansallista lisäsääntelyä, Häkämies korostaa.

EK:n tiedote