Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuorein koronakysely kertoo, että yritykset toivovat jo laajasti lähityöhön ja työpaikoille paluuta. Kyselyn mukaan 70 prosentissa yrityksistä etätyö ei ole juurikaan mahdollista, tai sen laaja jatkaminen vaikeuttaa merkittävästi niiden toimintaa.

EK peräänkuuluttaa myös, että nyt on viimeinen hetki nostaa yrittäjyyden kannusteet hallitusohjelman keskiöön.

”Hallituksen työllisyystavoite ja julkisen talouden pelastaminen eivät voi onnistua ilman pk-sektorin työnantajayrittäjiä ja omistajia. Yrittäjät ovat valmiita antamaan täyden panoksen Suomen jälleenrakennukseen, mutta hallituksen on luotava sille edellytykset. Esitämme hallitukselle neljän askeleen kasvukäännettä, joka perustuu työllistämisen helpottamiseen, investointien vauhdittamiseen, sääntelyn järkeistämiseen ja verotuksen kannustavuuteen”, toteaa EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajan Kari Jussi Aho.

Tutustu kyselyn tuloksiin ja EK viesteihin maan hallitukselle

Kiinteistöalan tulokset (8/2020):

  • Suurin osa vastaajista kannattaa työntekijöiden paluuta etätöistä työpaikalle lähes täysiaikaisesti. Noin puolet vastaa, ettei etätyö ole yrityksessä juurikaan mahdollista toiminnan kärsimättä ja loput kannattavat erilaisia hybridimalleja etätyöskentelyosuuden vaihdellessa alle 25 %:sta vähintään 50 %:iin yritystoiminnan luonteesta riippuen.
  • Kesä on lisännyt jonkin verran yritysten kokemaa epävarmuutta toiminnan jatkuvuudesta. 12 % vastaajista kokee, ettei pysty arvioimaan yritystoiminnan jatkoa kolmen kuukauden päähän (vrt. kesäkuu 0 %).
  • 42 % vastaajista arvioi elokuun liikevaihdon olevan yhtä suuri tai suurempi kuin normaalisti tähän aikaan  (kesäkuussa 47 %) ja 52 %:lla liikevaihto on enintään neljänneksen tavallista pienempi (kesäkuussa 40 %). Odotukset syyskuulle eivät toteutuessaan toisi tilanteeseen merkittävää muutosta.
  • Yli puolet vastaajista (56 %) kertoo luottamuksensa maan hallituksen kykyyn tehdä yrittäjyyttä tukevia päätöksiä olevan erittäin tai melko heikko. Jopa 70 % vastaa, että luottamus on heikko suhteessa hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä tukevia päätöksiä.
  • Noin 40 % vastaajista kokee hallituksen päättämien toimenpiteiden helpottaneen yritysten ahdinkoa jonkin verran, vastaavasti kuitenkin 25 % kokee etteivät toimenpiteet ole olleet riittäviä.
  • 14 % vastaajista kertoo tehneensä lomautuksia elokuussa (kesäkuussa 28 %), lähiaikoina lomautuksia suunnittelevien osuus vastaajista on kesäkuun tapaan 9 %, sen sijaan 77 % ei näe tarvetta lomautuksille tällä hetkellä.

Esitetyt tulokset perustuvat 13.-18.8. kerätystä yritysaineistosta tehtyihin analyyseihin. Kiinteistötyönantajien jäsenistä viimeisimpään tutkimukseen osallistui 74 työnantajayritystä.