Koronaepidemia osuu Suomen työnantajayrityksiin voimalla. Vaikutukset koskevat kaikkien kokoluokkien, toimialojen ja alueiden yrityksiä. Lähes 90 prosenttia näkee koronan haittoja yritystoiminnassaan. Valtiolta odotetaan kriisiolojen edellyttämää tukea, vastaantuloa ja joustavuutta.

EK käynnistää säännönmukaisten korona-yrityskyselyiden teon. Tähän ensimmäiseen kyselyyn vastasi yli 780 yrittäjää ja yritysjohtajaa 12. – 16.3., jolloin vastaajat eivät olleet vielä tietoisia hallituksen valmiuslakiesityksestä. Jokainen kulunut päivä on tukaloittanut yritysten tilannetta entisestään.

Yrityskyselyn tulokset tiivistetysti:

  • Yrityksistä 40 prosenttia arvioi tilanteensa heikentyvän koronan johdosta melko tai erittäin paljon. 87 prosenttia arvioi sillä olevan ainakin jonkinasteisia negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen.
  • 40 prosenttia pitää koronaviruksen seurauksena syntyviä lomautuksia tai irtisanomisia todennäköisinä. 43 prosenttia pitää niitä vielä epätodennäköisinä.
  • Yli puolet yrityksistä on tehnyt ainakin joitain varautumistoimia koronaviruksen aiheuttamien häiriöiden minimoimiseksi. Mitä suurempi yritys, sen todennäköisemmin tilanteeseen on varauduttu. Alle 10 hengen mikroyrityksistä varautumistoimia on tehnyt noin puolet, suuryrityksistä käytännössä kaikki.
  • Lähes 90 prosenttia yrityksistä pitää yhteiskunnan tukitoimia melko tai erittäin tarpeellisina koronan johdosta. Vastaajat olivat varsin yksimielisiä riippumatta yrityskoosta.
  • Yritykset kuvaavat tilannetta vakavaksi. Jo kriisin akuutin vaiheen edellä palvelualan yrityksiltä pysähtyi kysyntä ja teollisuusyritykset kärsivät toimitusketjun häiriöistä. Monen yrityksen rahoitusvaikeudet ovat pakottavia.
  • Verottajalta sekä rahoittajilta ja vakuutusyhtiöiltä odotetaan vastaantuloa ja joustavuutta. Yhteiskunnan tukea tarvitaan palkanmaksuun sekä kevennyksiä työnantajamaksuihin ja sairausajan palkkakustannuksiin. Kritiikkiä tuli viranomaisten puutteellisesta ohjeistuksesta.