Koronavirustilanteesta johtuen Kiinteistötyönantajien ja Kiinkon vuosittain järjestämät Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät toteutetaan webinaarina. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Kiinteistöalan työehtosopimusmuutokset 2020, ajankohtaiset veromuutokset, työkykyjohtaminen ja työaikalain uudistus.

Kohderyhmä
Kiinteistönhoitoalan, puhdistus- ja siivousalan, isännöinti- ja managementyritysten, toimitilapalveluyritysten, kiinteistönomistajien sekä vastaavien kiinteistötyönantajana toimivien organisaatioiden palkanlaskijat ja palkkahallinnosta vastaavat, työsuhdeasiainhoitajat, henkilöstöasioista vastaavat ja muut esimiesasemassa toimivat.

Ilmoittautuminen 3.4.2020 mennessä