Kiinteistöpalvelualalla on sovittu lomauttamista koskevien yt-neuvotteluaikojen ja lomautusilmoitusaikojen tilapäisestä lyhentämisestä.

Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliito PAM ovat sopineet tilapäisistä muutoksista kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen. Neuvottelut käynnistettiin koronavirustilanteesta seuranneen kiinteistöpalveluiden kysynnän nopean heikkenemisen vuoksi. Ratkaisulla pyritään turvaamaan alan yritysten toimintakyky ja työpaikat poikkeuksellisessa tilanteessa.

Tilapäiset työehtosopimusmuutokset koskevat määräaikaista lomauttamista edeltävää yhteistoimintamenettelyä ja lomautusilmoitusta. Lisäksi sovittiin omailmoitusmenettelystä sairauspoissaolotapauksissa. Muutokset tulevat voimaan 20.3.2020 alkaen ja ovat voimassa 31.5.2020 asti.

Muutokset ovat pääpiirteittäin seuraavat:

  • Yt-neuvotteluesitys on annettava viimeistään kolme (3) päivää ennen yt-neuvottelujen alkamista, jollei toisin sovita.
  • Yt-neuvotteluaika on enintään 90 päivän lomautuksia koskien vähintään viisi (5) päivää, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.
  • Lomautusilmoitusaika on viisi (5) päivää.
  • Omailmoitusmenettely koskee työntekijän omia flunssan tai koronaviruksen aiheuttamia 1-7 kalenteripäivää kestäviä sairauspoissaoloja sekä poissaoloa alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi lapsen äkillisesti sairastuesssa. Ilmoitustapa koskee myös poissaoloa alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi lapsen äkillisesti sairastuesssa.

Soveltamisohjeet jäsenextrassa